USVOJEN PRORAČUN ŽP ZA 2022.g. U IZNOSU 49.780.350 KM

Vijesti
Na današnjoj 24. sjednici Skupštine ŽP zastupnici su jednoglasno usvojili Proračun ŽP za 2022. godinu u iznosu 49.780.350 KM, a također je usvojen i Zakon o izvršavanju proračuna ŽP za iduću godinu. Promatrajući ukupne prihode, primitke i financiranje, u odnosu na ovogodišnji uvećan je za 4,25 %, odnosno za 2.027.420 KM. Plan rashoda, izdataka i financiranja za iduću godinu veći je od ovogodišnjeg za 4,26%, a planirano pokriće deficita iz prethodnih godina iznosi 3.610 KM. Najvažniji financijski dokument, koji se donosi tijekom kalendarske godine, je po riječima predsjednika Skupštine Blaža Župarića, realan, provediv i nominalno je najviši u odnosu na sve dosadašnje od utemeljenja ŽP.
Ministar financija Mijo Stanić je u pojašnjenju istaknuo kako su se kod planiranja Proračuna svi ponašali jako oprezno i naglasili kako su Vlada ŽP i ministarstva, zatim nekoliko institucija s viših razina vlasti, te proračunski korisnici sudjelovali u izradi ovog dokumenta. Navodi kako su planiranje Proračuna započeli u srpnju, obavili razgovore sa predstavnicima proračunskih korisnika i u formi Nacrta proslijedili ga Vladi ŽP na razmatranje. –„Proračun ima i socijalnu i razvojnu komponentu, dobro je koncipiran i osmišljen i postoje sve naznake da će biti realiziran u punom kapacitetu. Vodili smo se potrebom da osiguramo funkcionalnost sigurnosti, zdravstva, školstva, kao i svih proračunskih korisnika, ujedno vodeći računa da osiguramo stabilnost Proračuna, što je osnovni princip razmišljanja ove Vlade“, naglasio je ministar Mijo Stanić.
U Proračunu su svi korisnici prepoznati u višem obliku, a to se odnosi i na uvećanje svih tekućih Grantova, ističe Blaž Župarić. Među ostalim, Grant za poljoprivredu iznosi milijun i 250.000 KM i uvećan je za 200.000 KM, a također su uvećani Grant za uređenje poljoprivrednog zemljišta, za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kao i Grant za financiranje visokog obrazovanja, dok je Grant za socijalne potrebe uvećan u znatnom iznosu, a razlog su velika poskupljenja koja su zahvatila i ŽP.
Predsjednik Vlade Đuro Topić je istaknuo kako su uz ostalo povećane socijalne naknade, izdvajanja za demografske mjere i ulaganja u zdravstvo, ali je na prvom mjestu proračunska stabilnost. Tako je naknada za neuposlene porodilje sa sadašnjih 6 mjeseci po 300 KM, produžena na godinu dana u istom iznosu, a u znatno je uvećan Grant za kulturu, kao i Grant za socijalne potrebe stanovništvu u najtežem stanju. Uz ostalo u proračunu su predviđena i sredstva za topli obrok za učenike od 1 do 5 razreda osnovne škole, zatim
Među ključnim značajkama proračunskih rashoda su izdaci na ime plaća i naknada troškova zaposlenih koji se povećavaju za 5,85%. Planirano je i povećanje broja zaposlenih za 33 osobe u koje je uključeno 18 vatrogasaca i 1 državni službenik profesionalne vatrogasne postrojbe pri Županijskoj upravi Civilne zaštite. Ovakav Proračun je ostvariv, istaknuo je Blaž Župarić i svim korisnicima jamči da će sve biti realizirano, naravno ukoliko ne bude drugih poremećaja na višim razinama vlasti.