ZELENA REVOLUCIJA OPĆINE ODŽAK

Vijesti

Postavljanje kanti za otpad

Projekt je započeo postavljanjem kanti na lokaciji Park i to uz klupe za sjedenje koje se nalaze u Parku ili uz parkovske staze, dok su učenici ekološke sekcije prikupljali pronađeni otpad. Kante još planiramo postaviti i na malonogometno igralište koje se nalazi na lokaciji “Strolit”, i lokaiji “Novo naselje”. 

U ovoj aktivnosti sudjelovalo je za sada 15 volontera Udruge za zaštitu prirode i okoliša, JP Komunalac d.o.o. Odžak, te ekološka sekcija Osnovne Škole Vladimira Nazor.  Na konačnici radova i postavljanja kanti, sudjelovao je ministar prometa, veza zaštite okoliša, Anes Osmanović sa svojim suradnicima, te predsjednik MZ Odžak