Marketing

Cjenonvnik Marketing usluga na poratlu PUM.ba:

Banner Dimenzije (px) Format Cijena (7 dana) Cijena (30 dana) Cijena (Godina)
Header Banner 728×90 jpg, gif, png 50 KM 150 KM 1000 KM
Aside Banner (Post) 300×500 jpg, gif, png 30 KM 80 KM 700 KM
Aside Banner (Home) 300×250 jpg, gif, png 20 KM 60 KM 500 KM

Kontakt mail: redakcija.pum@gmail.com

Kontakt telefon:+387 62 942 287