Savska šetnica dobiva zaštitni protupoplavni montažni sustav

Vijesti

U tijeku su pripreme za rekonstrukciju ljevoobalnog savskog nasipa u Županji – od rampe “Muzej Topola” (km 49+945) do stepenica i križa na nasipu (km 50+100), radi povećanja sigurnosti zaštite od poplava i štetnog djelovanja voda.

Za sanaciju je, doznajemo u Hrvatskim vodama, predviđen dio uz Zavičajni muzej “Stjepan Gruber”, gdje je pri visokim vodama Save uočeno pojačano procjeđivanje kroz zemljani trup obrambenog nasipa. Postojeći nasip ondje je trapeznog poprečnog presjeka s krunom na kojoj je smještena opločena pješačka staza (šetnica) širine oko tri metra. Uz šetnicu, na vodnoj strani, postavljene su armiranobetonske žardinijere i klupe, koje imaju funkciju zaštitnog zida za obranu branjenog područja od ekstremno visokih vodostaja Save. Uz njih će se izgraditi trakasti temelj za potrebe postavljanja montažnog sustava u slučaju potrebe zaštite od visokih vodostaja.

“Zaštita od velikih voda rijeke Save grada Županje zahtjevan je zadatak, jer su se posljednjih 20-ak godina pojavile situacije koje su bez intervencije mogle imati jako nepovoljne posljedice za zaobalje, odnosno moglo je doći do pojave sloma nasipa, što bi prouzročilo veliku opasnost za ljude i materijalna dobra”, objašnjavaju u Hrvatskim vodama. A to se zamalo i dogodilo u proljeće 2014., kada je rijeka Sava Županji najozbiljnije zaprijetila općim potopom, što bi imalo neprocjenjive posljedice. Županjci su tada nadljudskim naporima i zajedništvom obranili svoj grad od nezapamćene vodene bujice koja je neprestalno navirala.

Te kobne noći, 16. na 17. svibnja, Županja je proživljavala zasigurno najteže trenutke od Domovinskog rata. Vodostaj Save kod Županje dosegnuo je povijesni maksimum od 1191 centimetra, a nabujala Sava tog je dana probila nasip kod Rajeva Sela i Račinovaca. Na tisuće građana, i stari i mladi, muškarci i žene, te je noći uz obalu Save u Županji neumorno punilo vreće pijeskom i gradilo zečje nasipe, maturanti su prekinuli norijadu i prihvatili se posla. Imperativ je bio sačuvati nasip i spasiti grad od nezapamćene prirodne katastrofe. Te je noći Županja bila na nogama, borila se s podivljalom rijekom i nikad većom ugrozom, branila se iz minute u minutu i – izdržala…

Hrvatske vode odlučile su poduzeti mjere kojima bi se povećala sigurnost zaobalja, odnosno smanjila mogućnost sloma nasipa kao posljedice procjeđivanja kroz tijelo nasipa i temeljno tlo ili prelijevanja vode.

“Projektna je dokumentacija u završnoj fazi. Elaborat zaštite okoliša predan je u nadležnu službu u Vukovarsko-srijemskoj županiji i očekuju se uvjeti koji će se uvrstiti u dokumentaciju, a potom slijedi ishođenje građevinske dozvole. U Planu upravljanja vodama za 2022. predviđena je javna nabava za izvođenje radova, te izgradnja. Objava javne nabave očekuje se u drugom kvartalu ove godine”, stoji u odgovoru Hrvatskih voda.

Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.

ŠTO PREDVIĐA TEHNIČKO RJEŠENJE ZAHVATA

Cilj predstojećeg zahvata rekonstrukcije dijela savskog nasipa kod Muzeja u Županji jest primjenom utvrđenih mjera osigurati ga od procjeđivanja kroz tijelo nasipa i/ili temeljno tlo. Prilikom rekonstrukcije (sanacije) zadržava se trasa postojećeg nasipa. Tehničkim rješenjem, navode u Hrvatskim vodama, koje su i nositelj zahvata, predviđena je vodonepropusna zavjesa u obliku čeličnog žmurja (talpi) pri nožici nasipa na vodnoj strani. Za potrebe postavljanja montažnog sustava za zaštitu od visokih vodostaja rijeke Save uz postojećenje žardinijere na šetnici izgradit će se trakasti temelj, koji ujedno služi i za sidrenje bentonitnog tepiha. Iznad čeličnog žmurja izradit će se armiranobetonska greda, od koje će se složiti travna rešetka kao zaštita od površinske erozije pokosa. Nad travnom rešetkom do trakastog temelja montažnog sustava radi se završna armiranobetonska greda. U Hrvatskim vodama objašnjavaju da se protupoplavni montažni zaštitni sustav slaže kada za njim postoji potreba, odnosno u slučaju pojave velikih voda Save.

Izvor: glas-slavonije.hr