ZAPOVIJEDI KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE ŽP

Vijesti
Zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike
Županije Posavske za sprječavanje zaraze i širenja koronavirusa na području
Županije Posavske
1.Zapovijeda se pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka (nošenje zaštitne maske, držanje fizičke distance, redovita higijena ruku).
2.Dopušta se rad ugostiteljskih objekata svih vrsta uz sljedeće uvjete:
-organiziranje radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Županije Posavske do 23:00 sata
-minimalni potreban prostor za jednu osobu u ugostiteljskim objektima iznosi 3m2 od ukupne korisne površine objekta
-na ulazu u objekt i drugdje na vidnome mjestu u objektu mora biti istaknuta obavijest o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta.
3.Dopušta se organiziranje nastave na području Županije Posavske u srednjem i osnovnom obrazovanju.
4.Dopušta se organiziranje svih vrsta proslava povodom krštenja, vjenčanja, rođendana i sličnih događaja uz uvjet da je osiguran minimalni potreban prostor za jednu osobu od 3m2 ukoliko se isti događaji održavaju u zatvorenom prostoru.
5.Za provođenje ove Zapovijedi zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske i Uprava za inspekcijske poslove Županije Posavske.
6.Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 24.01.2022. do 06.02.2022. godine.
(radioorasje.com)