DELEGACIJA KLUBA BOŠNJAKA DOMA NARODA PARLAMENTA FBIH POSJETILA POSAVSKI KANTON

Vijesti

Radna posjeta Posavskom kantonu

“Politička zrelost, odgovornost i saradnja iz Posavskog kantona je primjer uspješnog zajedničkog rada za sve u Bosni i Hercegovini” Predstavnici Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH u sklopu redovnih aktivnosti posjetili su Posavski kanton. U sjedištu Vlade Posavskog kantona u Orašju održan je radni sastanak kojem su osim delegata prisustvovali zamjenik predsjednika Vlade i ministar prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Vlade Posavskog kantona Anes Osmanović, ministar finansija Mijo Stanić i zastupnik u Skupštini PK Mehmed Memišević. Glavna tema razgovora bile su aktivnosti vezane za usvajanje novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH kojim bi se trebao, kroz dodatna sredstva, osigurati ravnomjerniji regionalni ekonomski razvoj u cijeloj Federaciji i veći stepen solidarnosti i socijalne pravde. Predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda Jasmin Duvnjak pozdravio je aktivnosti Skupštine Posavskog kantona koja je prije nekoliko dana usvojila 21 amandman na kantonalni Ustav, većina njih se odnosi na tehnička pitanja, ali usvojeni su i amandmani koji se odnose na konstitutivnost, službene jezike i pisma na području ovog kantona.

U Ustavu PK uz hrvatski jezik, sada su ravnopravni i bosanski i srpski jezik, te uz latinicu i pismo ćirilica. Politička zrelost i odgovornost koju su pokazali zastupnici u Posavini ohrabruje i pokazuje svima nama u državi Bosni i Hercegovini da put saradnje, dijaloga, uvažavanja i kompromisa jedino može osigurati sigurniju i perspektivniju budućnost za sve narode i građane. Zastupnik Memišević zahvalivši na posjeti,upoznao je delegaciju sa aktuelnim aktivnostima koje se realiziraju na prostoru kantona. Iznimmo mi je drago što danas imali priliku razgovarati sa predstavnicima Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH predvođenom sa predsjednikom Jasminom Duvnjakom, a sve sa ciljem unapređenja saradnje i jačanjem komunikacije kao i otvaranje pitanja koja se kroz djelovanje u Domu naroda i ovlasti koje delegati imaju mogu realizirati u okvirima Doma naroda FBiH, izjavio je zastupnik Memišević.

Opis nije dostupan.

Uz radne sastanke u Vladi delegacija iz Doma naroda posjetila je Odžak, gdje su razgovarali sa građanima ove općine, te Bosanski Šamac gdje su posjetili Muzej “Rodna kuća Alije Izetbegovića” i mezar bivšeg predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića. Na kraju posjete posavskom kraju obišli su spomenik na koti Bandera – simboličnog naziva “Ljiljan”- posvećen svim borcima, bez obzira na nacionalnost, koji su se borili za ideje slobode, mira i nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

PRESS