USVOJEN PRORAČUN OPĆINE ORAŠJE U IZNOSU 8.797.000 KM

Vijesti
Općina Orašje u novu će godinu ući s proračunom teškim 8.797.000 KM, kojega su u ovom iznosu danas prihvatili vijećnici OV Orašje. Od usvajanja Nacrta proračuna do 15. ovoga mjeseca, održane su javne rasprave i upućena samo jedna inicijativa u smjeru poboljšanja demografske slike, a pred početak sjednice Amandman na Proračun uputio je vijećnik Emir Beširević. On je tražio da se za razvoj i poticaj malih i srednjih poduzeća za iduću godinu osigura 30.000 KM, budući u proračunu nije predviđeno ništa, te iznio prijedloge s kojih stavki bi se prebacila ta sredstva. Naime, OV Orašje ranije je ukinulo Odluku o poticaju poduzetništvu , jer nije dala očekivane rezultate, te će donijeti novu. Nakon kraće stanke, na kojoj je razmatran ovaj amandman, isti nije prihvaćen, a tijekom glasanja samo su dva vijećnika bila ZA, isto toliko i suzdržanih, a protiv amandmana izjasnilo se njih 19.
U Prijedlogu kakav je iznijela pomoćnica načelnika za financije Manda Kopić, Proračun Općine Orašje za 2022. godinu prihvaćen je sa 17 glasova ZA i jednim protiv. Usvojena je i Odluka o njegovom izvršavanju, te jednoglasno Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za neizravno oporezivanje BIH i o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje nogostupa i biciklističke staze uz regionalnu cestu Donja Mahala-Bok.
S obzirom da je dnevni red današnje sjednice dopunjen s još dvije točke, na koncu su se vijećnici očitovali o Rješenju o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje, koji je s prošle sjednice vraćen na doradu, te je imenovana Milica Mišković iz reda osnivača. Vijećnici su dali i suglasnost na Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Pčelica Orašje. Naime, vrtić ima dvije nove prostorije za prijem nove djece jasličke i starije dobi, za ukupno 30-oro djece, te je potrebno i upošljavanje novih djelatnika sa sadašnjih 9 na 13, što je usvajanjem ove točke i omogućeno.
(radioorasje.com)