Usvojen nacrt Zakon o igrama na sreću u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine!

Vijesti

Zakonodavna komisija dala je saglasnost na 46 amandmana zakonodavne komisije  Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u drugom čitanju o nacrtu Zakonu o igrama na sreću u ovoj lokalnoj zajednici.

Prije izjašnjavanja o amandmanima predsjednik Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić je zatražio izjašnjavanje zastupnika o načinu čitanja amandmana, pa je većinom „ruku“ odlučeno da se čitaju samo brojevi amandmana, a ne i kako isti glase.

Zbog ovakvog načina javnost je ostala uskraćena o sadržini amandmana.

Zastupnici PDP-a i US-e povukli su sve amandmane koje su predložili.

(otisak.ba)