Ugovoreno redovno održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih cesta

Posavina

Općina Orašje zaključila je dva okvirna sporazuma s firmom Dejokop d.o.o. Bok na temelju rezultata javne nabave. Prvi sporazum potpisan je s ovom firmom za redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže po cijeni od 29.530,80 KM koja može biti i manja u ovisnosti o izvedenim radovima. Drugi sporazum odnosi se na redovno održavanje asfaltiranih cesta za koji je okvirna cijena ugovorena na 49.736,70 KM. I jedan i drugi sporazum ugovorni su na godinu dana.