Potpisani Ugovori o izvođenju radova na lokalnim cestama u općinama ŽP za 2020.g.

Posavina

U Vladi Županije Posavske jučer ( 08.10.) potpisani su Ugovori o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u sve tri općine Županije Posavske za 2020.godinu. Potpisivanju ugovora između Ministarstva prometa veza i zaštite okoliša Županije Posavske i odabranih ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke bio je nazočan i predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić.

Nakon okončanja postupka javne nabavke sukladno Zakonu o javnim nabavkama u BiH, te isteka roka za upućivanje eventualnih žalbi na sam postupak i odabir najpovoljnijeg ponuđača potpisani su sljedeći ugovori:Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općinama Orašje i Domaljevac-Šamac, dodijeljen je poduzeću „Galax-niskogradnja“ d.d. Brčko, a vrijednost ugovora je 400.140,00 KM.

– Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak, dodijeljen je poduzeću „Balegem“ d.o.o. Gradačac, a vrijednost ugovora je 329.720,00 KM.

Ugovor su potpisali ispred Ministarstva prometa , veza i zaštite okoliša Županije Posavske ministar Anes Osmanović, te ovlašteni predstavnici ponuđača „Galax-niskogradnja“ d.o.o. Željko Krunić, te ponuđača „ Balegem“ d.o.o. Gradačac Mehmed Beganović

-Inicijativa za ovaj način investicionog održavanja lokalnih cesta potekla je od Vlade Županije Posavske, te je ista za realizaciju planirana Planom i Programom izgradnje, održavanja i zaštite javnih cesta za 2020. godinu a koji je izradilo Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske i dobilo suglasnost županijske Vlade. Kompletna aktivnost vođena je u koordinaciji sa općinama Županije Posavske koje su u konačnici i dale svoje prijedloge, obzirom da se radi o ulaganjima u tuđa sredstva, a nakon realizacije investicija će biti prenesena na općine. Vlada ŽP time s resornim ministarstvom nastavlja praksu pomaganja općinama u rješavanju problematike vezane za javne ceste i sa istom će nastaviti i u narednom periodu kako bi svim stanovnicima Županije Posavske stvorila uvjete za sigurno i nesmetano prometovanje. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu ŽP za 2020.g. na ekonomskom kodu 821500-rekonstrukcija i investicijsko održavanje lokalnih cesta, a realizacija ovog projekta planirana je Planom i Programom izgradnje, održavanja i zaštite javnih cesta ovog Ministarstva za 2020.godinu, izjavio je ministar Osmanović.

Potpisan je također i Ugovor o izradi horizontalne signalizacije na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj, sa poduzećem „Ecoinvest“ d.o.o. Tuzla u vrijednosti 16.646,56 KM. Ispred ponuđača ugovor je potpisala direktorica Amra Smajlović. Za ovu namjenu primijenjen je postupak Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a sredstva su osigurana u Proračunu Županije Posavske za 2020.godinu na ekonomskom kodu 6134700- tekuće održavanje cesta.

(zupanijaposavska.ba)