Rast BDP-a u BiH premašit će 8 posto!

Vijesti

Procjena je napravljena na temelju dostupnih službenih podataka za prvih devet mjeseci kada je bruto domaći proizvod (BDP) porastao za rekordnih 8,1%.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić izjavio je prije nekoliko dana da će izvoz BiH u 2021. godini biti rekordan, te da će iznositi oko 14 milijardi KM.

On je naveo da je rast izvoza BiH u 11 mjeseci veći za 29 posto u odnosu na isti period prošle godine, te naglasio da je veći čak i od rekordne 2019., te da taj rast iznosi 3,3 milijarde KM, što je zaista značajno.

Istovremeno, entitetske agencije za statistiku javljaju da je broj zaposenih u BiH premašio rekordan iznos iz 2019. godine. Tako je 20. decembar 2021. godine broj zaposlenih u Federaciji BiH premašio 534 hiljade, čime je prvi put u skoro dvije godine premašen broj zaposlenih koji smo imali pred sami početak pandemije.

Ovi neočekivano dobri pokazatelji, primorali su Centralnu banku BiH da korigira projekcije ključnih makroekonomskih varijabli za 2021. i 2022. godinu.

Procjenjuje da će ekonomski rast u tekućoj i 2022. godini biti snažniji u odnosu na projekcije iz maja 2021. godine, koje su rađene na osnovi tada dostupnih tromjesečnih podataka s kraja 2020. godine i raspoloživih informacija do kraja aprila.

Prema aktualnoj projekciji, u 2021. godini se očekuje rast ekonomske aktivnosti od 5,8%, što je za čak 2,4 postotna boda više od projekcije prije šest mjeseci.

Projekcija ekonomskog rasta za 2022. godinu je revidirana naviše za 50 baznih bodova, u odnosu na prvi krug projekcija iz 2021. godine, do razine od 3,9%.

Centralna banka BiH procjenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u trećem tromjesečju 2021. godine na 8,7%.

Procjena je napravljena na temelju dostupnih službenih podataka za prvih devet mjeseci, objavljenih do početka decembra, a slijedom toga, uz pretpostavku nepromijenjenog obima ekonomske aktivnosti za drugo tromjesečje u odnosu na onaj koji je objavila Agencija za statistiku početkom oktobra, procijenjuju godišnji rast realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prvih devet mjeseci od 8,1%.