Radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 24:00 h

Vijesti

Na 85. sjednici Vlade Županije Posavske održanoj 20.05.2021. godine usvojene su Zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP broj: 07-33-52-1221/20 od 19.05.2021. godine.

Zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske za sprječavanje zaraze i širenja koronavirusa na području Županije Posavske

 1. Zabranjuju se sva javna i privatna okupljanja na otvorenom prostoru u grupama većim od 70 osoba te u zatvorenom prostoru u grupama većim od 30 osoba
 2. Dopušta se redovit proces odvijanja nastave za učenike svih osnovnih i srednjih škola uz poštivanje općih higijensko-epidemioloških mjera za sprječavanje širenja SARS-CoV-2
 3. Ograničava se radno vrijeme ugostiteljskih objekata svih vrsta do 24:00 h uz sljedeće uvjete:

  – minimalni potreban prostor za jednu osobu u ugostiteljskim objektima iznosi 3m2 od ukupne korisne površine objekta
  – na ulazu u objekt i drugdje na vidnome mjestu u objektu mora biti istaknuta obavijest o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta
  – zabranjuje se organiziranje glazbe uživo u svim ugostiteljskim objektima na području Županije Posavske (glazbeni bendovi, pjevači, DJ-evi i slično)

 4. Zapovijeda se izričito pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka (nošenje zaštitne maske, držanje fizičke distance, redovita higijena ruku)
 5. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske i Uprava za inspekcijske poslove Županije Posavske
 6. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 20.05.2021. do 03.06.2021. godine
 7. Danom početka primjene ovih Zapovijedi stavljaju se van snage Zapovijedi broj: 07-33-52-1206/20 od 06.05.2021. godine

PREDSJEDNIK KRIZNOG STOŽERA
Damir Živković, mag. oec.