PSIHOSOCIJALNI UČINCI PANDEMIJE NEGATIVNO ODRAZILI NA MENTALNO ZDRAVLJE MLADIH LJUDI !

Vijesti

Uz predsjedanje Blaža Župarića, dana 23. 3. 2022. godine, održana je XXVII. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske. Zastupnik u Skupštini Županije Posavske Mehmed Memišević između ostalog postavio je sljedeće pitanje koje prenosimo u cijelosti:

Da li se razmatra povratak školskih natjecanja za osnovne i srednje škole na prostoru PK? Obrazloženje: Obzirom da je vrijeme pandemije daleko iza nas i da pod tim pitanjem nema bojaznosti za zdravlje djece, smatram da nema prepreka za redovnim odvijanjem svih školskih aktivnosti u punom kapacitetu s akcentom na natjecanja: Kantonalno natjecanje u pružanju prve pomoći, “sportska natjecanja”, “Civitas”, Sigurno u prometu i ostala natjecanja koja su bila u prethodnim godinama. Treba znati da su se psihosocijalni učinci pandemije negativno odrazili na mentalno zdravlje mladih ljudi i njihovu sposobnost socijalizacije. Socijalna ograničenja imaju nerazmjeran učinak na djecu. Nadam se da ćete imati razumijevanja za stanje u kojem se nalaze naši učenici i da nećete dopustiti da budemo jedini kanton koji nije sproveo gore pomenute aktivnosti.

Tražim pismeno očitovanje na gore navedeno pitanje.

S poštovanjem Prof. Mehmed Memišević