Prva akcija Posavskih mornara

Aktivizam Posavina

Danas su članovi udruge Posavski mornari prvom akcijom najavili svoje planove za naredni period. Naime udruga se bavi promocijom rijeke Save zaštitom okoliša nautickim turizmom kao i mnogobrojnim djelatnostima vezanih za rijeku Savu.
Također ostvaren je kontakt sa rijeckom kapetanijom kako bi se nauticka oblast sto prije uspostavila kao i ured kapetanije na prostoru Općine Orašje sto bi ujedno bila i podrška projektu “Bijele luke”

Ovo je prva akcija od jednih u nizu koje će biti realizirane u naredom periodu. Pozivamo sve sugrađane da svojim odgovornim pristupom olakšaju rad udruženja na dobrobit svih nas te da taj način čuvamo rijeku Savu.

Za PUM predsjednik udruge Marko Maroš