Projekti u Orašju po pod pokroviteljstvom Helsinškog odbora za ljudska prava!

Aktivizam

Danas smo tu kako bismo informisali javnost o realizaciji projekta Helsinškog odbora za ljudska prava „Transparentno javno zapošljavanje – Javni interes u borbi protiv korupcije u BiH“ koji, uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina, zajednički realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI), Transparency International Bosna i Hercegovina i Centar za razvoj medija i analizu. Opšti cilj projekta je da doprinese prevenciji i smanjenju nivoa percipirane korupcije prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i javnim preduzećima na području šest uključenih kantona, kroz kreiranje i primjenu anikoruptivnih mjera i mehanizama.

Između ostalih uključenih kantona,  uključen je i Posavski kanton gdje smo ostvarili saradnju sa JU Centar za kulturu Orašje i JP Radio Postaja Orašje. Na redovnim sastancima koje održavamo sa direktoricama i direktorima uključenih javnih ustanova i javnih preduzeća razgovaramo na temu unapređenja same procedure javnog zapošljavanja, te kroz razmjenu iskustava pokušavamo da dođemo do nekih novih ideja i modela koje bi mogle biti primjenjive u proceduri javnog zapošljavanja a u cilju povećanja transparentnosti. Ono što možemo istaći jeste da nam je izuzetno važno da javne ustanove i javna preduzeća prepoznaju potrebu za radom na ovakvim temama, te da kroz svoju otvorenost za saradnju postanu promoteri dobre prakse. U narednom periodu je u planu realizacija izložbi.

Naime u svakom uključenom kantonu će se održati izložba ilustracija koje su rađene na osnovu prikupljenih iskustava građana u borbi protiv korupcije. Građani će imati priliku da izložbu pogledaju u svakom uključenom kantonu pa tako i u Orašju, a tačan datum otvaranja i trajanja same izložbe ćemo naknadno objaviti. Takođe, od posebne važnosti u samoj realizaciji ovog projekta nam je i građanska uključenost, te možemo istaći da u svakom uključenom kantonu imamo neformalnu grupu građana koji su od početka bili uključeni u sve aktivnosti, te su svojim prijedlozima, idejama i inicijativama posebno doprinijeli realizaciji ovog projekta. Osim što ističemo važnost spremnosti na saradnju JU i JP, kao i uključenosti građana, izuzetno je važno da svoj doprinos realizaciji ovog projekta ali i drugih na sličnu temu, daju i predstavnici medija.

Kako je tema sama po sebi u Bosni i Hercegovini veoma osjetljiva, veliki broj građana u BiH, nažalost, nije spremno da o korupciji razgovara, ali ni mediji nisu spremni da ovakve informacije predstavljaju javnosti zbog različitih uređivačkih politika svakog pojedinačnog medija. Zbog toga želim da se zahvalim za vaše današnje prisustvo i objektivno izvještavanje javnosti.