Prodaje se imovina “Posavina koka” – u ponudi oprema za proizvodnju jaja

Vijesti

Pravo učešća na oglasu imaju fizička i pravna lica koji, na ime garancije uplate novčana sredstava 10% od početne definirane cijene, odnosno najviše 10.000 KM

Brojne mašine i oprema za proizvodnju konzumnih jaja, te dvije neretnine, naći će se na licitaciji 18. marta. Riječ je o imovini kompanije “Posavina-koka” iz Orašja, koju je stečajni upravnik oglasio za prodaju usmenim javnim nadmetanjem.

Prva nekretnina nalazi se u katastarskoj opštini Orašje s početnom cijenom od 281.447 KM, a druga je smještena u katastarskoj opštini Kostrač i njena početna cijena je 268.655 KM.

Ukupna vrijednost mašina i opreme koja će se naći na licitaciji iznosi 161.932,50 KM, a pored ostalog uključuje dva kompleta opreme za proizvodnju konzumnih jaja (33.075,00 KM), Silos metalni pocinčani (9.000 KM), kamion rifuzer FAP (2.700 KM) te sljedeće:

  • Predvalionici Pas-Reform 21.600,00 KM
  • Predvalionik Pas-Reform – 3.600,00 KM
  • Predvalionici Victora – 36.000,00 KM
  • Valionici Pas-Reform – 9.000,00 KM
  • Valionik Victora – 6.750,00 KM
  • Sortirka za jaja Moba – 18.900,00 KM

Pravo učešća na oglasu o prodaji imovine, imaju fizička i pravna lica koji, na ime garancije uplate novčana sredstava 10% od početne definirane cijene, odnosno najviše 10.000 KM.

Javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač koji ispunjava uslove. Kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju, viđeno-kupljeno, bez naknadnih prigovora, žalbi vezano za predmet prodaje. Krajnji rok za uplatu depozita je 15. mart.