BiH smanjuje carinske stope na uvoz mineralnih đubriva s pet na nula posto

Vijesti

Namjera je da se usvajanjem ove odluke poljoprivrednicima iz Republike Srpske i Federacije BiH obezbijede dovoljne količine mineralnih đubriva po povoljnijim cijenama u predstojećoj proljetnoj sjetvi.

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sačinilo je Odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva iz trećih zemalja, koja će, nakon dobijanja potrebnih mišljenja nadležnih institucija, biti predložena Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Odlukom je definirano da se s pet posto na nula smanjuju carinske stope na uvoz mineralnih đubriva iz zemalja s kojima BiH nema potpisan ugovor o slobodnoj trgovini. Ova odluka odnosi se na period od godinu dana i 100.000 tona mineralnog đubriva“, rekao je ministar Staša Košarac.

Gnojidba i prihrana: Zašto azotu posvetiti veliku pažnju?

Prema njegovim riječima, namjera je da se usvajanjem ove odluke poljoprivrednicima iz Republike Srpske i Federacije BiH obezbijede dovoljne količine mineralnih đubriva po povoljnijim cijenama u predstojećoj proljetnoj sjetvi.

Alarmantno stanje na terenu

On je objasnio da je Odluka, u skladu s procedurama, upućena Ministarstvu finansija i trezora BiH, Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH na dostavljanje mišljenja, nakon čega će biti predložena Vijeću ministara BiH.

Ministarstvo je promptno reagiralo i uradilo svoj dio posla. Vjerujem da će nadležne institucije u što skorijem roku dostaviti neophodna mišljenja kako bismo krenuli u proceduru usvajanja na Vijeću ministara BiH, imajući u vidu da je stanje na terenu prilično alarmantno, jer je porast cijene energenata u najvećoj mjeri uticao na visoke cijene, a samim tim i na nestašicu mineralnih đubriva na kako na svjetskom, tako i na domaćem tržištu”, poručio je Košarac.

Odluka je predložena kako bi se ublažile posljedice poremećaja na globalnom tržištu, te osiguralo provođenje redovnih agrotehničkih mjera, kao i dovoljne količine svih gajenih kultura na tržištu i dobar kvalitet prinosa.

Kako će BiH nabaviti 150.000 tona đubriva – dva kanala

Neophodno je da našim poljoprivrednicima osiguramo potrebne količine mineralnog đubriva za prihranu i sjetvu u ovoj godini. U suprotnom, bit ćemo suočeni s nesagledivim posljedicama kada su u pitanju prinosi svih poljoprivrednih kultura i njihov kvalitet“, upozorio je ministar.

Sastanak naredne sedmice

On je također naglasio da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zvanično zatražilo od Republike Turske odobrenje izvozne kvote za BiH od 50.000 tona mineralnog đubriva, u skladu s važećim Ugovorom o slobodnoj trgovini između dvije zemlje.

Naredne sedmice ću o ovoj temi razgovarati s ambasadorom Turske u BiH i očekujem da ćemo dobiti pozitivan odgovor na naš zahtjev, što će biti dodatna mjera za pomoć domaćim poljoprivrednicima u uslovima nestašice mineralnog đubriva i visokih cijena na tržištu“, najavio je Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.