Potpisan ugovor o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH

Orašje Posavina

Potpisan je ugovor kojim će Općina Orašje dobiti 125.000,00 KM pomoći za općinski proračun u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 i 260.000,00 KM za sufinanciranje projekta

“Zamjena postojeće visokotlačne živne i natrijeve rasvjete sa LED rasvjetom”. Dakle, Federalno ministarstvo financija, a na temelju Odluke Vlade Federacije BiH, uplatit će ukupno na općinski račun 385 tisuća maraka s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine”. Vlada Federacije BiH za ovu namjenu izdvojila je ukupno 30 milijuna maraka.