PLAN CIJEPLJENJA STANOVNIŠTVA PROTIV KORONAVIRUSA U JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE

Posavina
Javna Ustanova „Dom zdravlja Orašje“ trenutačno je angažirana na planu cijepljenja prioritetnih skupina stanovništva protiv koronavirusa, a koji su zaposleni u Javnim službama koje djeluju i rade na području općine Orašje. Zbog ograničene količine cjepiva, kao prioritet za cijepljenje, uvrštene su osobe koje rade u javnim službama i koje se žele dragovoljno cijepiti protiv Covid 19. Sukladno tome, osobe zaposlene u javnim službama koje se žele cijepiti, a nisu se prijavile i upisale u svoj odabrani tim Obiteljske medicine, mogu to i dalje učiniti. Prijave se vrše telefonskim putem u obiteljsku ambulantu kojoj pripada, a radi pravljenja spiskova osoba koji će se žurno dostaviti Zavodu za javno zdravstvo ŽP. Osobe koje nemaju odabrani Tim Obiteljske medicine i otvoren „Zdravstveni karton pacijenta“ u nekoj od obiteljskih ambulanti, a žele se dragovoljno cijepiti protiv Covid-19, trebaju izravno kontaktirati „Covid Ambulantu“ JU „Doma zdravlja Orašje“ na telefon 031 744 025.
Telefonski brojevi područnih Obiteljskih ambulanti JU „Doma zdravlja Orašje“ na koje se vrši prijava za dragovoljno cijepljenje su:
1) Tim obiteljske medicine I. Orašje – 031/744-032
2) Tim obiteljske medicine II. Orašje – 031/714-810
3) Tim obiteljske medicine III. Orašje – 031/714-620
4) Obiteljska ambulanta Donja Mahala – 031/741-429
5) Obiteljska ambulanta Tolisa – 031/754-827
6) Obiteljska ambulanta Kostrč – 031/755-027
7) Obiteljska ambulanta Matići – 031/773-046
8) Obiteljska ambulanta Bok – 031/733-062
9) Obiteljska ambulanta Oštra Luka – 031/770-334
10) Obiteljska ambulanta Vidovice – 031/731-335