Ovo je konačni sporazum Elektroprivrede i rudara: Cijena uglja skače za 20 posto!

Vijesti

Vlada Federacije BiH postigla je sporazum sa Sindikatom radnika rudnika u Federaciji BiH, a jedini zahtjev rudara koji nije ispunjen je ostavka direktora Elektroprivrede Admira Andelije.

Ono što su dogovorili i što je posljednja tačka sporazuma je smjena direktora rudnika Kreka Huseina Trumića. Uvaženi su zahtjevi koji se tiču isplate dnevnica za vrijeme trajanja protesta te uvezivanja radnog staža s ciljem penzionisanja.

Resorni ministar Nermin Džindić je na press konferenciji nakon potpisivanja sporazuma rekao da je ovo “moralo biti urađeno kako bi se spasio čitav energetski sektor”, dok je predsjednik Sindikata radnika rudnika Sinan Husić rekao da nisu u potpunosti zadovoljni s obzirom na to da nisu prihvaćeni svi zahtjevi.

Ovo su tačke postignutog sporazuma:

 • Elektroprivreda BiH i rudnici uglja u sastavu ovog koncerna će najkasnije do 31. maja sljedeće godine uraditi Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima rudnika koji su u sastavu koncerna
 • Elektroprivreda BiH i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH i važećih Pravilnika o radu u svim rudnicima uglja u sastavu koncerna
 • Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju da najkasnije do 30. aprila sljedeće godine usaglase jedinstven Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada za sve rudnike u sastavu koncerna, a koji će biti usklađen s Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz oblasti rudarstva FBiH, koji će se primijenjivati od 1. maja sljedeće godine do donošenja novih pravilnika.
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
 • Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma sa Sindikatom od 19. maja 2021. godine
 • Uprave rudnika uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH će primjenu mjere “prekid rada” u rudnicima uglja u sastavu koncerna EP BiH primjenjivati isključivo u skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH, a što će detaljnije definisati Kolektivnim ugovorom koji će se primijenjivati od 1. maja
 • Elektroprivreda BiH se obavezuje da će najkasnije do 3. decembra ove godine tražiti od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se isporučuje u JP Elektroprivreda BiH iz rudnika
 • Elektroprivreda se obavezuje, nakon date saglasnosti Vlade FBiH, da će rudnicima dostaviti prijedlog ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po cijeni za 20 posto višoj u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021. godinu. Povećanje cijene uglja za 20 posto se odnosi na sve vrste uglja iz svih rudarskih objekata u rudnicima uglja u sastavu koncerna EPBiH – Sredstva dobijena povećanjem cijene uglja koristit će se isključivo za izmirenje tekućih i zaostalih obaveza rudnika

Prethodne dvije tačke su najvažnije u ovom sporazumu s obzirom na to da bi mogle izazvati poskupljenje struje 2023. godine ukoliko bude i dalje postojao takav zahtjev da cijene uglja budu više od dosadašnjih.

Direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija je potvrdio da za sada neće biti povećanja cijena struje za domaćinstva. Kazao je kako mu je žao što je došlo do toga da se s rudarima razgovara preko nišana i da se to u budućnosti neće dešavati.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
 • Elektroprivreda i rudnici se obavezuju da će osigurati potrebna sredstva za izmirivanje obaveza s ciljem ispunjenja obaveza za penzionisanje svih uposlenika koji će do kraja 2022. godine steći uslove za penzionisanje.

Iz ovakve prvobitne tačke zahtjeva rudara je izbačeno “izmirivanje obaveza za ispunjavanje uslova penzionisanja za uposlenike koji su u prethodnom periodu stekli pravo na penziju”, a ostavljeno je za one koji će tek steći to pravo.

 • Elektroprivreda i rudnik uglja “Gračanica” se obavezuju na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK “Dimnjače” u rudniku uglja “Gračanica”
 • Rudnici uglja i rukovodstva sindikalnih organizacija rudnika uglja imaju obavezu utvrditi metodologiju plaćanja dnevnica za sve radnike u toku obustave rada
 • Elektroprivreda BiH se obavezuje da u roku od 7 dana izvrši smjenu direktora RU “Kreka” d.o.o. Tuzla.

Večeras u 22 sata bi, s obzirom na postignuti dogovor, trebalo da rudari prekinu radnički neposluh i vrate se u rudnike.

(klix.ba)