Objavljena Preliminarna lista korisnika prava na stambeno zbrinjavanje u okviru projekta „Sustav socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“ na teritoriju Brčko distrikta BiH.

Posavina

5.10.2020. Na temelju članka 10. Odluke o kriterijima za odabir korisnika, načinu dodjele pomoći i realizaciji projekta „Sustav socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“ na teritoriju Brčko distrikta BiH, broj: 48-000036/14, broj akta: 11-0014AN-014/15 od 26. 2. 2015. godine i broj akta: 11-0014AN-017/15 od 4. 6. 2015. godine.

Povjerenstvo za odabir korisnika projekta „Sustav socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“ u Brčko distriktu BiH imenovano Odlukom gradonačelnika, broj: 22-00939/20, broj akta: 01.1-1141SM-007/20 od 18. 6. 2020. godine, na sjednici održanoj 2. 10. 2020. godine, utvrđuje Preliminarnu listu korisnika prava na stambeno zbrinjavanje u okviru projekta „Sustav socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“ na teritoriju Brčko distrikta BiH.

Listu možete pogledati, OVDE.