OBILAZAK GRADILIŠTA

Domaljevac-Šamac Posavina

Danas, 15. travnja, općinski načelnik Stjepan Piljić i predsjednik općinskog vijeća Miroslav Piljić obišli su gradilište zgrade za socijalno stanovanje u Domaljevcu.

Dinamika radova teče prema unaprijed definiranim planovima. Privode se kraju radovi na unutrašnjem uređenju objekta nakon čega će uslijediti radovi na uređenju dvorišta.

Općinska pravna služba je u fazi pripreme javnog poziva za korisnike usluga zgrade za socijalno stanovanje koji će biti raspisan po završetku građevinskih radova objekta.

Projekt se realizira u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) za Pod-projekt BiH6 a zgrada će imati ukupno 9 stambenih jedinica namijenjenih za stambeno zbrinjavanje socijalno najugroženijih osoba po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja i ostat će u trajnom vlasništvu lokalne zajednice koja je osigurala građevinsko zemljište i priključke na infrastrukturu.