NOVE ZAPOVIJEDI KRIZNOG STOŽERA U ŽP

Posavina
Zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike
Županije Posavske za sprječavanje zaraze i širenja koronavirusa na području Županije Posavske.
1. Ograničava se kretanje stanovništva na području Županije Posavske od 22:00h do 05:00h
Od ove zabrane izuzete su sljedeće skupine:
– svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije izazvane koronavirusom,
– uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama uz potvrdu poslodavca
2. Zabranjuju se sva javna okupljanja na otvorenom prostoru u grupama većim od 50 osoba te u zatvorenom prostoru u grupama većim od 30 osoba
3. Zabranjuje se organiziranje svih vrsta proslava povodom krštenja, vjenčanja, rođendana i sličnih događaja te organiziranje zajedničkih ručkova povodom sahrana u grupama većim od 20 osoba
4. Dopušta se redovit proces odvijanja nastave za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole kao i za maturante srednje škole te ostale odjele koji broje manje od 15 učenika. Za odjele koji broje više od 15 učenika dopušta se primjenjivanje kombiniranog modela nastave (jedan tjedan redovita nastava, a jedan tjedan on-line nastava)
5. Ograničava se radno vrijeme ugostiteljskih objekata svih vrsta i sportskih kladionica do 21:30 h uz sljedeće uvjete:
– minimalni potreban prostor za jednu osobu u ugostiteljskim objektima iznosi 3m2 od ukupne korisne površine objekta
– na ulazu u objekt i drugdje na vidnome mjestu u objektu mora biti istaknuta obavijest o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta
– za objekte koji su veće kvadratne površine maksimalan broj osoba koje mogu boraviti unutar objekta je 30 osoba, s tim da se izuzima uposleno osoblje
– zabranjuje se organiziranje glazbe uživo u svim ugostiteljskim objektima na području Županije Posavske (glazbeni bendovi, pjevači, DJ-evi i slično)
6. Zapovijeda se izričito pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka (nošenje zaštitne maske, držanje fizičke distance, redovita higijena ruku)
7. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske i Uprava za inspekcijske poslove Županije Posavske
8. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10.04.2021. do 24.04.2021. godine
9. Danom početka primjene ovih Zapovijedi stavljaju se van snage Zapovijedi broj: 07-33- 52-1085/20 od 23.03.2021. godin