MISIJA OESS–A U BIH URUČILA DONACIJU SKUPŠTINI ŽUPANIJE POSAVSKE

Aktivizam Posavina

Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OESS) Misija u Bosni i Hercegovini uručila je donaciju opreme za elektroničko glasovanje Skupštini Županije Posavske u svrhu podrške radu. Oprema se sastoji od video identifikacijskog sustava, Skupštini je uručena bez naknade a koristiti će se za elektroničko glasovanje na sjednicama Skupštine. Vrijednost opreme iznosi 2718,12 eura.

Opremu je uručila predstavnica regionalnog ureda OESS-a Tuzla g-đa Milana Memić, a zvanično potpisivanje ugovora i preuzimanje opreme obavio je predsjednik Skupštine gdin. Blaž Župarić, koji je ujedno i zahvalio misiji OESS-a u BiH na doniranoj opremi kao i na svakoj drugoj vrsti pomoći od strane OESS-a Županiji Posavskoj.

Misija OESS-a u BiH je i ranije (2014. godine), temeljem ukazane potrebe također uručila opremu koja je uvelike omogućila rad u Skupštini Županije Posavske nakon poplave.

Kao i do sada Skupština Županije Posavske će i u buduće na dobrobit svih, surađivati sa Misijom OESS-a u BiH na raznim programima i projektima kojima se postiže veća demokratizacija,samim

time stvaraju uvjeti za bolji i efikasniji rad zastupnika u Skupštini Županije Posavske.