Malo manje od osam milijuna maraka nacrt je općinskog proračuna za ovu godinu, a raspisuje se i javni poziv za državno poljoprivredno zemljište.

Orašje Posavina

Druga sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 18.2.2021. godine s usvojenim dnevnim redom od 20 točka od predloženih 21 u Kinodvorani Orašje. Vijećnici su usvojili Izvod iz Zapisnika sa 1. sjednice, prošli kroz

 

vijećnička pitanja i inicijative, usvojili svoj Program rada za 2021. godinu definiran kroz minimum 46 točaka, a nakon rasprave usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 1.1. do 30.9.2021. godine. Zaključkom je usvojen i nacrt Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu u iznosu od 7.759.000,00 KM. U istom iznosu planirani su i rashodi. O nacrtu Proračuna bit će održana i javna rasprava s ciljem što bolje pripreme prijedloga Proračuna koji bi se trebao naći red vijećnicima do kraja ožujka.

Do donošenja nove Strategije razvoja Općine Orašje 2021 – 2027 ili najkasnije do 31.12.2021. godine vijećnici su produljili rok važenja revidirane Strategije razvoja Općine Orašje 2016.-2020. godine, a istom odlukom pokrenuli proces izrade nove. Nova Strategija razvoja nastavak je strateškog i planskog djelovanja u sveukupnom razvoju općine Orašje. Nositelj izrade nove Strategije razvoja bit će Općinski razvojni tim kojeg će imenovati općinski načelnik, a u izradu će biti uključene javne ustanove, javna poduzeća, nevladine organizacije i druge institucije i organizacije sa područja općine Orašje, te građani i drugi neformalni akteri.

Općinsko vijeće Orašje utvrdilo je postupak iznajmljivanja, cijenu i način plaćanja oglasa na dva reklamna LED ekrana-panela u vlasništvu Općine. Jedan se nalazi na magistralnoj cesti kod benzinskih pumpi, a drugi u parku kod Sportske dvorane. I jedan i drugi su dimenzija 5×3 metra, a svi zainteresirani oglašivači zahtjev će podnositi Centru za poduzetništvo Orašje kojem je po usvojenoj odluci na Vijeću povjeren ovaj posao.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje jasnije su definiranje površine i načina korištenja poslovnog prostora odnosno izvršeno je usklađivanje s Ugovorom kojeg Općina Orašje ima potpisanog s Upravom za indirektno-neizravno oporezivanje.

Vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje putem Javnog poziva i odabiru najpovoljnije ponude. Ovom Odlukom u zakup će biti stavljeno 91.02 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području katastarske općine Donja Mahala III. Pravo prijave na Javni poziv imat će pravne, fizičke osobe – obrtnici i poljoprivrednici s područja općine Orašje koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK.

Smanjena je visina i način obračuna troškova tehničkog pregleda objekata na području Općine Orašje što je zapravo pomoć Općine investitorima za nova ulaganja. Odlukom su redefinirani iznosi troškova obavljanja tehničkog pregleda odnosno utvrđeni su prema vrsti, veličini i investicijskoj vrijednosti objekta, a propisan je i postupak plaćanja troškova od strane investitora i način isplate naknade za rad članovima povjerenstva.

Nakon provedenih javnih natječaja za popunu upražnjenih mjesta Ifeta Kabaklić imenovana je za člana Upravnog vijeća Ljekarske zdravstvene ustanove Ljekarna Orašje, Ružica Živković i Marijana Vincetić za članove Školskog odbora Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala, a Vesna Vincetić za člana Upravnog vijeća Dječji vrtić Pčelica Orašje. Do kraja sjednice vijećnici su donijeli sedam rješenja o imenovanju predsjednika i članova odbora stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Orašje.