JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JESENJE SJETVE

Domaljevac-Šamac Posavina

Općinski načelnik Stjepan Piljić raspisao je Javni poziv za sufinanciranje jesenje sjetve na području općine Domaljevac-Šamac u 2020. godini u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.

Pravo prijave na Javni poziv imaju pravne osobe, obrtnici i fizička lica sa područja općine Domaljevac-Šamac koji primarnu poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na području općine Domaljevac-Šamac. Krajnji rok za podnošenje prijave je 15 dana  od dana objave Javnog poziva na službenoj internet stranici Općine Domaljevac-Šamac.

Detalje javnog poziva sa obrascima možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC ZA FIZIČKA LICA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRAVNA LICA