Javni konkurs za popunu radnog mjesta namještenika u općinskom organu uprave Odžak

Odžak Posavina

Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj («Narodne novine Županije Posavske», broj 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17) i članka 33. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskog organa uprave općine Odžak («Službeni glasnik općine Odžak», broj:02/06), Općinski Načelnik, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta namještenika u općinskom organu uprave Odžak

Namještenik – domar……………………………………………………………………. 1 izvršitelj

Opis poslova radnog mjesta:

  • skrbi o cjelokupnoj imovini u vlasništvu Općine
  • svakodnevno otključava i zaključava zgrade
  • obavlja poslove održavanja zgrada u vlasništvu općine, obavlja manje popravke i brine o redovnom održavanju, predlaže izvanredno održavanje
  • uređuje okoliš zgrade Općine
  • obavlja poslove oko: loženja, održavanja ispravnosti grijanih tijela, te održavanja ispravnosti rada kotlovnic
  • otklanja i popravlja kvarove manjeg opsega
  • redovito vrši krečenje i moleraj unutarnjih zidova svih prostorija
  • obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga svog rada

Opširnije na linku: LINK