EKONOMSKO RELAKSIRANJE PRIVREDE I POTROŠAČKE KATEGORIJE U BRČKO DISTRIKTU

Vijesti

Gradonačelnik Brčko Distrikta BiH Esad Kadrić ističe kako je se Vlada usaglasila i da će u skupštinsku proceduru uputit prijedlog za izmjenu Zakona o porezu na dohodak Brčko distrikta BiH kojim se osnovni lični odbitak rezidentnog poreznog obveznika uvećava sa 6.000 KM na 14.400 KM godišnje, odnosno sa 500 KM mjesečno na 1.200 KM mjesečno.

Ovo praktično znači da će svaka plata do 1.200 KM biti neoporezovana, odnosno da će poreski obveznik (ukoliko već nema veću olakšicu od iznosa dohotka) imati povećanje plate i više raspoloživog novca za potrošnju.

Građani koji na svojim poreskim karticama imaju i izdržavane članove imat će i veće olakšice, što dalje znači da se za svakog uzdržavanog člana dodaje se 600 KM olakšice na poreske kartice.

Iako će ovaj potez značiti da će biti prikupljeno značajno manje sredstava u budžet Brčko distrikta BiH, po ovom osnovu, Vlada Distrikta preduzima mjere u borbi protiv aktuelnih poskupljenja uzrokovanih inflacijom kao i drugim geopolitičkim faktorima.

Ovakve izmjene zakona znače da će se plate povećati i u realnom i u javnom sektoru, te da će ova vrsta olakšica biti brojčano najveća u Bosni i Hercegovini, odnosno veća u odnosu na oba entiteta.

Primjena ovih zakonskih izmjena treba da krene od 01.07.2022.