80. sjednica Vlade Županije Posavske

Posavina

Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas (8.4.2021. g.) je održana sjednica Vlade Županije Posavske.
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA
Vlada je primila k znanju Informaciju o epidemiološkom stanju u Županiji Posavskoj koju je prezentirao ministar zdravstva i socijalne politike Damir Živković, koji je ujedno i predsjednik Kriznog stožera.- Prema podacima do dana 07.04.2021. godine na području Županije Posavske je testirano 4414 uzoraka od čega je koronavirus potvrđen kod 1197 osoba. Za sada se oporavilo 1020 osoba koje su uspješno izliječene, a 70 osoba je nažalost preminulo. Trenutno je aktivno 107 slučaja. Prema informaciji Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske trenutno se u samoizolaciji nalazi 153 osobe. Trenutno je u Županijskoj bolnici u Orašju na COVID odjelu 14 pacijenata.
Na temelju trenutnog epidemiološkog stanja Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske na 62. sjednici, održanoj dana 7.4.2021. godine u prostorijama Vlade Županije Posavske, pripremio je nove Zapovijedi za sprječavanje i širenje zaraze koronavirusom na području Županije Posavske, a koje su dostavljene Vladi Županije Posavske na usvajanje.
ZAPOVIJEDI
Vlada ŽP je usvojila Zaključak o usvajanju Zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske.
ORGANIZACIJA NASTAVE
Usvojena je Odluka o organizaciji nastave od 12.4.2021. godine. Nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama nakon proljetnog odmora učenika organizirat će se od 12.4.2021. godine po nekom od predloženih Modela organizacije nastave za školsku 2020./21. godinu s higijensko-epidemiološkim uputama u ovisnosti od konkretne školske i razredne situacije. Odabir modela za svaku pojedinu školu ili odjel koordinirat će Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske.
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Orašje i općini Odžak na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za veljaču u školskoj 2020./2021. godini (općina Domaljevac-Šamac 5.350,00 KM, općina Orašje 11.148,80 KM, općina Odžak 20.268,40 KM).
JEDNOKRATNE POMOĆI STUDENTIMA I SUFINACIRANJE ŠKOLARINE
Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime jednokratne novčane pomoći studentima iznosu od 15.000,00 KM.
Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama za sufinanciranje školarine u iznosu od 87.150,00 KM (Pravni fakultet u Mostaru 23.250,00 KM, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru 40.500,00 KM, Filozofski fakultet u Mostaru 18.900,00 KM, Fakultet zdravstvenih studija u Mostaru 4.500,00 KM).
Donesena je Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2021. godinu, sredstva uprihodovana Ugovorom o dodjeli financijske potpore projektu ”Asistivna tehnologija za učenike s teškoćama u razvoju”, zaključenog između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Osnovne škole Braće Radića u Domaljevcu nisu planirana u Proračunu Županije Posavske za 2021. godinu potrebno ih je naknadno unijeti i rasporediti da bi postala sastavni dio Proračuna.
Vlada je donijela Odluku o izmjenama Modela organizacije nastave za školsku 2020./21. godinu s higijensko-epidemiološkim uputama kojom se omogućava da se u vrijeme kad se ne izvodi nastava organizira polaganje teorijskog dijela ispita iz propis i prve pomoći za vozače motornih vozila, te da se subotom organizira polaganje ispita iz poznavanja njemačkog jezika po programu učenja njemačkog jezika prema Zajedničkom europskom okviru za jezike.
KULTURA I VJERSKE ZAJEDNICE
Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za kulturu u iznosu od 80.000,00 KM i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica u iznosu od 230.000,00 KM.
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Vlada je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj na ime pokrića izdataka za saniranje zdravstvenih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) u iznosi od 150.000,00 KM (Županijska bolnica Orašje 100.000,00 KM, Dom zdravlja Orašje 20.000,00 KM, Dom zdravlja Odžak 20.000,00 KM, Dom zdravlja Domaljevac-Šamac 5.000,00 KM, Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske 5.000,00 KM).
Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Vladi Županije Posavske – Crveni križ Županije Posavske u iznosu od 8.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za nabavku službenog vozila i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u iznosu od 7.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za nabavku službenog vozila za potrebe Ženskog odbojkaškog kluba Napredak Odžak.
RJEŠENJE I ZAKLJUČCI
Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem Javnog poziva za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za zaposlene u poduzećima, obrtima i zadrugama na području Županije Posavske za mjesec siječanj i veljaču 2021. godine
Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade članovima povjerenstva.
Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Informacije. Sukladno suradnji misije OSCE-a u BiH i Vlade Županije Posavske, Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske izradilo je Informaciju o brošuri Rodna ravnopravnost u Županiji Posavskoj.
Vlada je donijela Zaključak o zaduženju kojim se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske i Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske da provedu Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama sukladno Zaključku Skupštine Županije Posavske.
IZVJEŠĆE O RADU
Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2020. godinu. Izvješće se prosljeđuje u Skupštinu Županije Posavske na daljnje postupanje.