61. sjednica Vlade Županije Posavske

Posavina

Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP danas (12.10.) održana je 61. sjednica županijske Vlade na kojoj su razmatrana i usvojena dva zakonska rješenja (u nacrtu i prednacrtu) vezano za pomake u oblasti koja reguliraju prava branitelja te potpore mladim obiteljima.

PRAVO BRANITELJA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU
Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj. Izmjene i dopune tog zakona ne dovode u pitanje postojeća braniteljska prava, već se ona proširuju. Uz ostalo, zakonskim rješenjem se proširuju prava u oblasti zdravstva te uvodi pravo branitelja na novčanu egzistencijalnu naknadu i to za neuposlene branitelje mlađe od 57.godina.
POTICANJE MLADIH OBITELJI U OBLASTI STANOGRADNJE
Vlada je utvrdila Nacrt zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja.
-Tim zakonom želimo poticati mlade obitelji i olakšati im financijski rješavanje njihovog stambenog pitanja s ciljem demografske obnove i smanjivanja odlaska mladih, naglasio je predsjednik Topić.
NIŽIM RAZINAMA VLASTI
Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi nižim razinama vlasti u ukupnom iznosu od 53.000,00 KM za osam mjesnih zajednica.
DIGITALIZACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA
Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o ovlašćivanju na zaključivanje Sporazuma o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava. Predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić ovlašten je na potpisivanje navedenog Sporazuma. Ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta Ana Andrić izrazila je zadovoljstvo tim procesom koji je, kazala je, značajno pomogao u provođenju online nastave u ovo vrijeme koronavirusa.
ZAPOŠLJAVATI VJEŽBENIKE
Vlada je usvojila Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o sufinanciranju zapošljavanja vježbenika. Time se želi, naglašeno je u pojašnjenju, omogućiti da se zapošljavanje vježbenika dodatno sufinancira poslodavcima, a sve s ciljem da se omogućiti što većem broju mladih osoba osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, kroz zasnivanje radnog odnosa, te na taj način poboljša njihova konkurentnost i integracija na tržištu rada.
RADIO POSTAJAMA
Vlada je usvojenom Odlukom odobrila proračunska sredstva Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM koje će biti usmjerene kao pomoć u radu radio postajama u ŽP u svrhu financijske pomoći zbog povećanih troškova prouzročenih novonastalom situacijom i potrebom pojačanog angažmana.
PRAVILNICI
Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva financija Županije Posavske. Usvojen je Prijedlog pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o postupku i načinu dodjele koncesije na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države na kojemu zemljišno – knjižno stanje nije uređeno. Usvojen je Odluka o darivanju donirane poljoprivredne mehanizacije i opreme Županiji Posavskoj.
RJEŠENJA
Vlada ŽP donijela je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa „Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine“ – NSSRZUZ Posavske Županije, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

(zupanijaposavska.ba)