Usvojen Plan upravljanja otpadom Županije Posavske

Odžak Orašje Posavina

Skupština Županije Posavske usvojila je danas ” Plan upravljanja otpadom 2020.-2025. godina” koji predviđa da se kroz 5 godina ova oblast regulira na ekološki prihvatljiv način sukladno svim našim ali i zakonima i pravilima Europske unije. Plan je na Skupštini Županiie Posavske u Domaljevcu usvojen na prijedlog Ministarstva za promet, veze i zaštitu okoliša Županiie Posavske a izrađen je u okviru projekta Regionalnog centra za zaštitu okoliša koji zajednički finansiraju Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske i Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu.

Na izradi plana pored Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša i voditelja projekta Lejle Šuman sa timom stručnih osoba iz Regionalnog centra za zaštitu okoliša za Istočnu i Srednju Evropu, koordinatora projekta Samira Čengića učestvovali su i predstavnici općina naše Županije: Radinka Dujak, općina Odžak, Magdalena Đakovac, općina Orašje , Franjo Blažanović, općina Domaljevac – Šamac , Ivan Šokčević JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak i Nermin Zlatkić, JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje.

U izradi Plana upravljanja otpadom Županijie posavske kao savjetodavni odbor za izradu ispred ministarstava učešće su uzeli : Anto Mikić, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP, Malik Tvica, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike ŽP i Ljiljana Paradžik, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja

Plan je dosta opširan koji sadrži analizu i ocjenu postojećeg stanja upravljanja otpadom u narednih 5 godina, od osnovnih ciljeva upravljanja otpadom, programa prevencije nastanka otpada i očekivanih vrsta, količine i porijekla otpada koji će biti proizveden na teritoriji Županije Posavske uz planiranje svih pratećih elemenata zbrinjavanja otpada: reciklažnih dvorišta, pretovarnih stanica, deponija opasnog i neopasnog otpada, procjenu ekonomskih i drugih instrumenata, do mjere za podizanje svijesti u javnosti o značaju pravilnog upravljanja otpadom. Raduje činjenica da smo u vremenu pandemije uspjeli zajedničkim snagama izraditi ovakav jedan strateški dokument koji će pomoći lokalnim zajednicama na našem kantonu da sustavno i na ekološki prihvatljiv način u okvirima našeg ali i EU načina tretiraju ovu oblast. Također, ovaj dokument sadrži veliki broj statističkih podataka vezanih za stanovništvo našeg kantona, kolićine otpada, financijski dio kojim raspolažu naše ustanove. Jednostavno obuhvaćen je, lociran svaki segment komunalne infrastrukture sa prijedlozima mjera iz domena struke. Ovo je jedan okvir za koji se nadam da će biti pokretač novog načina reguliranja ove problematike po uzoru na zemlje EU.

Ovom prilikom bi zahvalio svim članovima tima našeg kantona i Regionalnog centra za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu na predanom radu, uprkos vremenu pandemije, kako bi smo konačno dobili ovakav jedan strateški plan bez kojeg nema nikakvog ozbiljnijeg projekta u domenu zaštite okoliša. Zahvalio bi i članovima Skupštine našeg kantona koji su danas usvojili ovaj Plan upravljana otpadom – kazao je Anes Osmanović ministar prometa, veza i zaštite okoliša Županije