104. sjednica Vlade Županije Posavske

Vijesti

Uz predsjedanje Đure Topića danas (3.12.) u Orašju je održana 104. sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj je Vlada ŽP utvrdila dva prijedloga zakona, o izmjenama Zakona o osnovnom školstvu i o srednjem školstvu. Utvrđena su i tri prijedloga odluka o preuzimanju osnivačkih prava: nad Zavodom za javno zdravstvo Županije Posavske, Zavodom zdravstvenog osiguranja Županije Posavske i nad Službom za upošljavanje Županije Posavske.
Vlada ŽP je usvojila Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava sa pozicije Grant za zaštitu okoliša utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu, kao i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju sredstava „Grantovi nižim razinama vlasti“ utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu (900.000,00 KM).
ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE
Odobreno je proračunsko izdvajanje iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM (Domu zdravlja Odžak 150.000,00 KM, Domu zdravlja Orašje 100.000,00 KM, Domu zdravlja Domaljevac – Šamac 30.000,00 KM, Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske 20.000,00 KM).
30.OBLJETNICA RATNE BOLNICE TOLISA
Imenovan je Organizacijski odbora za obilježavanje 30. obljetnice osnivanja Ratne bolnice Tolisa. Razlog donošenja ove Odluke jeste imenovanje radnog tijela čija će zadaća biti organizacija obilježavanja 30. obljetnice osnivanja Ratne bolnice Tolisa, a sve s ciljem da se prikaže povijesni kontekst i značaj Ratne bolnice Tolisa te njenih djelatnika tijekom ratnog razdoblja. Ratna bolnica Tolisa osnovana je 19.10.1992. godine i radila je u prostorijama Franjevačkog samostana u Tolisi sve do 29.2.1996.godine. Kroz nepune četiri godine rada u ratnim uvjetima zbrinut je veliki broj pacijenata i spašeno više stotina života kako branitelja, tako i civila.
PRORAČUNSKA IZDVAJANJA
Vlada ŽP odobrila je proračunsko izdvajane na ime sufinanciranja projekta izrade i postavljanja spomen križeva za žrtve Drugog svjetskog rata i poraća sa župnih područja na memorijalnom Groblju mira u Bilama. Sufinanciranjem projekta izrade i postavljanja spomen križeva za žrtve Drugog svjetskog rata i poraća obuhvaćeno je ukupno 704 žrtve, i to: za 232 žrtve sa župnog područja Gornji Svilaj, za 203 žrtve sa župnog područja Bok, Bukova Greda i Oštra Luka, za 269 žrtve sa župnog područja Novi Grad, Lipik, Srnava i Gnionica. Vlada planira u suradnji sa župnim uredma nastaviti ovaj projekt i narednih godina.
Proračunska sredstva su odobrena: Kantonalnom sudu Odžak u svrhu provedbe građevinskih radova (7.000,00 KM), u svrhu financijske potpore za promociju knjige (1.000,00 KM), u svrhu financijske potpore za organizaciju i provedbu znanstvenog skupa (1.500,00 KM).
Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja proračunskih sredstava u svrhu financijske potpore sportskim klubovima u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM.
NOVČANE POTPORE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2021.g.
ZA SAKRALNE OBJEKTE
Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM. (Župa Imena Marijina Oštra Luka-Bok, u iznosu od 5.000,00 KM, za sufinanciranje projekta obnove područne crkve sv. Leopolda B. Mandića u Oštroj Luci, Župa Sv. Vida Mučenika Vidovice, u iznosu od 5.000,00 KM, za sufinanciranje projekta obnove župne kuće, Župa Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja Odžak, u iznosu od 5.000,00 KM, za sufinanciranje nastavka projekta uređenja župnog dvorišta).
NACRT PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE POSAVSKE
Vlada ŽP je prihvatila Informaciju o Nacrtu Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019.-2039. godine koje je tijekom zasjedanja prezentirano u obliku video prezentacije. Za istu će Skupština Županije Posavske otvoriti Javnu raspravu.
OSTALE ODLUKE
Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u županijskim organima državne službe (Koeficijent „4,70“ povećan je na „5,10“).
Usvojena je Odluka o obavljanju redovnog popisa stalnih sredstava, potraživanja i obveza proračunskih korisnika Županije Posavske za 2021. godinu.
EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA
Ministar i predsjednik Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Damir Živković izvijestio je Vladu o epdemiološkoj situaciji. -Prema trenutnim podacima, a zaključno sa danom 01.12.2021. godine, na području Županije Posavske je potvrđen koronavirus kod 2.468 osoba. Za sada se oporavilo 2220 osoba, a iste su uspješno izliječene, dok su 122 osobe nažalost preminule. Trenutno je aktivno 126 slučajeva.Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske u samoizolaciji se nalazi 154 osobe. Na COVID-odjelu Županijske bolnice Orašje trenutno je hospitalizirano 8 osoba. Postupak cijepljenja se provodi sukladno Planu cijepljenja protiv COVID-19 za Županiju Posavsku. Do sada je u Županiji Posavskoj cijepljeno 7033 osobe od kojih je 6549 osoba cijepljeno sa obje doze, pojasnio je ministar Živković.
Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske je na 82. sjednici, održanoj dana 02.12.2021. godine, predložio da se trenutne Zapovijedi produže za narednih 14 dana, što je Vlada na današnjoj sjednici usvojila.
03.12.MEĐUNARODNI DAN INVALIDNIH OSOBA
Nakon današnjeg zasjedanja Vlade Županije Posavske, svi su članovi Vlade sišli su predvorje kako bi pogledali izložbu slika koje je priredila Udruga za djecu sa posebnim potrebama „Puž“ Orašje u povodu 3.prosinca Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Zbog epidemiološke situacije djeca nisu bila nazočna na izložbi, ali su svojim slikama poručili da žele biti dio zajednice i u skladu sa svojim mogućnostima pokazati svoju kreativnost. Donatorska kasica bila je ispunjena značajnim prilozima svih članova Vlade na čemu se u ime Udruge “Puž“ Ružica Klaić najiskrenije zahvalila i poručila kako će sredstva biti iskorištena za kreativne božićne radionice. Predsjednik Topić je poručio da Vlada ima posebnog razumijevanja za sve tri udruge sa područja Županije Posavske koje brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju.