Zapovijed Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP

Posavina

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske kojim rukovodi Damir Živković, ministar i predsjednik Kriznog stožera, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), na 49. sjednici održanoj dana 18.12.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načina rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12) donio je slijedeću:
ZAPOVIJED
1. Ograničava se radno vrijeme do 22:30h za sve ugostiteljske objekte na području Županije Posavske.
2. Minimalni potreban prostor za jednu osobu u ugostiteljskim objektima iznosi 3 m2 od ukupne korisne površine objekta.
3. Na ulazu u objekt i drugdje na vidnom mjestu u objektu mora biti istaknuta obavijest o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta.
4. Zabranjuje se organiziranje glazbe uživo u svim ugostiteljskim objektima na području Županije Posavske.
5. Za provedbu ove Zapovijedi zadužuju se MUP Županije Posavske i Uprava za inspekcijske poslove Županije Posavske.
6. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 18.12.2020. godine. do 18.01.2021. godine.