XXI. SJEDNICU SU OBILJEŽILE ZANIMLJIVE INICIJATIVE ZASTUPNIKA MEHMEDA MEMIŠEVIĆA!!

Vijesti

 

1. inicijativa
Paradoksalna Odluka koja se odnosi koja se odnosi na rad u dvije smjene za srednjoškolce.
Tražim od Ministarstva da temeljito preispita sadašnji model rada koji je pun nelogičnosti, argumentirano tvrdimo da nastavu u dvije smjene treba ukinuti ,istaknuo je Memišević

2.inicijativa
Tražim od Ministarstva prosvjete da u suradnji sa općinom Orašje pokrene postupak tehničkog pregleda O.Š. Orašje da izvrši građevinsko vještačenje O.Š. Orašje sa izradom pisanog nalaza.

3.inicijativa
Zahtjevam od Ministarstva prosvjete nauke i kulture da poduzme neophodne sigurnosne mjere sportskog inventara u dvoranama i igralištima i školama na području PK. Nedavni tragičan slučaj iz Turbeta samo je još jedan u nizu upozorenja šta se može desiti ako smo nemarni prema sigurnosnim mjerama sportskog inventara.
Pomenute inicijativu prenosimo u cijelosti:

1.inicijativa
Pokrećem inicijativu koja se odnosi na rad srednjih škola u dvije smjene na prostoru općine Orašje.

Naime, smatram da se mora ovaj trenutni način izvođenja nastave u dvije smjene promjeniti tako što bi učenici polazili samo jednu smjenu (prvu smjenu).
Pokušat ću da Vam što kraće opišem zašto zagovaramo ovu tvrdnju i zašto tražimo da se ukine nastave u drugoj smjeni za učenike srednijh škola sa prostora općine Orašje.

Naime,  polazimo od činjenice da je prije pandemije nastava bila organizirana u jednoj smjeni da bi nakon što je usljedila pandemija taj model bio promjenjen što bi u neku ruku i mogli razumjeti ali postoji mnogo nelogičnosti koje se odnose na trenutnu organizaciju nastave u dvije smjene.

Ako posmatramo sa ekonomske strane rad u dvije smjene mnogo je skuplji ,od stavke za grijanje, prijevoza učenika pa do održavanja.

Ako gledamo ukupan broj učenika i broj raspoloživog prostora tj učionica dođemo do podatka da u jednoj školi imamo
U jednoj smjeni ipak je i dalje manji nego što ima Odžak u jednoj smjeni
Kad ih sve stavimo u jednu smjenu dobijemo podjednaku broju koju ima škola u Odžaku u jednoj smjeni.
Drugi argument bi bio za jednu smjenu tj izdvojit ću jednu nelogičnosti ovih ” mjera”  naime, djeca putuju autobusom , ako su u jednoj smjeni onda svaka skola bi imala svoj autobus , a ovako kad su u dvije smjene onda se sva ta djeca iz obadvije škole pomješaju i stupaju u jedan bus onda je djece u autobusu isti broj kao da jedna smjena što znači da nema nikakvog uporišta sa epidemiološke strane.
Ovdje se radi od epidemiološkom paradosku jer ih kao razdvojimo da ih što manje na na kraju sve pomješamo i dolazimo do istog broja kao što bi bio da su jedna smjena.
Što se tiče same organizacije same nastave i nastavnog kadra reci cu da je se i prije korone radilo u jednoj smjeni te su bili profesori koji su radili u više škola i vanjske suradnike pa je sve uspjevalo odraditi u jednoj smjeni.
Eventualno bi trebalo pogledati da li doktori predavači iz Doma zdravlja mogu dolaziti po dva dana u prvu smjenu. Smatram doktori mogu uskladiti svoje vrijeme tako da i taj eventualni problem može prevazići.
Kada je u pitanju argument koji se odnosi na organizaciju nastavnog kadra dolazimo do zaključka da u tom pogledu nema nikakvih prepreka za organizacijom nastave u jednoj smjeni.
Strukovna škola ima 13 odjela oko 310 djece ,a učionica oko 30 ,nova škola ima oko 250 djece
Kad se u Odžaku podjele djecu u smjene dođemo do istog broja u mnogo manjem prostoru što predstavlja apsurd koji bi se mogao tumačiti na način da su u Orašju strožije mjere kao da je u Orašju neka “turbo korona” od mjera i korone u Odžaku.  U krajnjem slučaju ako bi se trebala smanjiti cirkulacija djece i eventualni blizki susreti na školskim hodnicima u vrijeme odmora kako bi se preventivno epidemiološki djelovalo smatram da i tu postoji rješenje u vidu korištenja velikog odmora u različito vrijeme.

Stvarno stanje je da učenici sa prostoru općine Orašje ne da moraju iči u dvije smjene već bi po broju učenika imali komotno mjesta u jednoj zgradi u jednoj smjeni.

Za djecu je naravno prirodnije da su prva smjena kako bi nesmetano , odmorno i koncentrirano mogli obavljati razne vannastavne aktivnosti koje ih oplemjenjuju i razvijaju ubraznim segmentima od kulturnih do sportskih vjerskih i svih drugih oblika upražnjavanja raznih korisnih aktivnosti koji su im jednostavno onemogućene jer se nalaze u školi do 19 sati.

Molim Ministarstvo prosvjete nauke kulture i sporta uvaženu ministricu da mi se kao zastupniku u Skupštini u pismenoj formi očituju o gore navedenoj inicijativi

2.inicijativa
Prema saznanjima O.Š. Orašje izgrađena 1968 godine je kao montažni objekat sa čeličnim nosačima i konstrukcijom u to vrijeme zadovoljavajući sve tehničke propisi tj. smjernice za građenje objekata u seizmičkom području.
Što je prema tim smjernicama projektirana da izdrži potrese od 8 odnosno 9 stupnjeva (ovisno o zoni procjene, ercallijeve ljestvice – tj. 6.5 do 7.0 Richterove ljestvice.

Naime, objekat je u novije vrijeme doživio i određene promjene u smislu obnove i dograđivanja prostorija , renoviranja kako same škole tako i sportske dvorane što je za svaku pohvalu ali ono čega se mi bojimo i što izražavamo zabrinutost jeste sama statika objekta.
Kroz razgovor sa kolegama nastavnicima sa roditeljima te lično poznavajuči stanje posebno ako pogledamo učionice na gornjem spratu škole dolazimo do zabrinutosti za našu djecu i sve osoblje pomenute škole.

Tražim od Ministarstva prosvjete da u suradnji sa Općinom Orašje pokrene postupak tehničkog pregleda O.Š. Orašje da izvrši građevinsko vještačenje O.Š. Orašje sa izradom pisanog nalaza.

Zahtjevam da me kao zastupnika u Skupštini Posavskog kantona pismenim putem izvijestite o poduzetim aktivnostima.

Unaprijed se zahvaljujem

S poštovanjem            prof.Mehmed Memišević

3.inicijativa
Tražim sam od Ministarstva prosvjete nauke i kulture da poduzme neophodne sigurnosne mjere sportskog inventara u dvoranama i igralištima i školama na području PK. Nedavni tragičan slučaj iz Turbeta samo je još jedan u nizu upozorenja šta se može desiti ako smo nemarni prema sigurnosnim mjerama sportskog inventara.
Zahtjevam da Ministarstva da uputi dopis svim školama na prostoru PK  sa jasno navedenim propisima koji definišu kako se oprema treba zaštiti. ( golovi ,koševi , stubovi i svi predmeti koji predstavljaju potencijalnu opasnost). Dopis treba da sadrži sve podatke o iventaru te da se stavi akcent na dodatno pojačavanje golova  kako u dvoranama tako i na vanjskim terenima.
Također Ministarstvo ili škola mora navesti tačno tko je odgovoran, nastavnik ili domar ali u konačnici to je direktor. Međutim direktor u praksi ne može ići svaki dan na sat već bi trebao imati odgovornu osobu.

Nažalost mi smo imali slučaj ako se dobro sjećam u D.Mahali, slučaj sa tragičnim epilogom, a sličan slučaj bio je u Orašju gdje je dječak zadobio teške povrede.

Molim Vašu hitnu reakciju te zahtjevam da mi se pismeno očitujete o poduzetim mjerama i radnjama po navedenoj inicijativi

S poštovanjem

01.10.2021.                     prof.Mehmed Memišević

 

Osim pomenutih zanimljivih inicijativa koje su našile na veliko oduševljenje roditelja i djece koji sa velikim iscekivanjem čekaju odgovor nadajući se pozitivnom ishodu Skupštinsko zasjedanje uz predsjedanje Blaža Župarića, koje je održano 01.10. 2021.  imalo je razmatranje Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske, Nacrt zakona o turizmu Županije Posavske kao dobru osnovu za izradu Prijedloga zakona, Izvješće o utrošku
tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine, te primili k znanju Informaciju o Dokumentu okvirnog Proračuna Županije Posavske za razdoblje 2022-2024.

Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli zastupnici Drago Zečević, Željko Ćošković i Mehmed Memišević.