Vojnicima, policajcima, nižim službenicima 100 maraka na plaću

Vijesti

Tri su inicijative danas na dnevnome redu Zastupničkog doma Parlamenta BiH čiji je cilj olakšati financijske pritiske koji su eskalirali nakon ratne krize u Ukrajini s enormnim poskupljenjima. Tako su bošnjačke stranke predložile ukidanje trošarina na gorivo kako bi se spriječilo divljanje ovoga energenta, SNSD je zatražio smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice dok su HDZ-ovi zastupnici predložili povećanje plaća vojnicima, policajcima i drugim korisnicima proračuna na državnoj razini. Zahtjevom zastupnika Nikole Lovrinovića, Borjane Krišto, Predraga Kožula, Darijane Filipović i Mije Matanovića predlaže se da se izdvoji dodatnih 100 maraka svim zaposlenicima kojima iznos plaće na premašuje 1500 maraka. U objašnjenju izmjena zakona se ističe da je ekonomska kriza koja je započela pandemijom COVID – 19 u ožujku 2020. ostavila negativne posljedice na ekonomska kretanja kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini. “Negativni ekonomski trendovi još više su se produbili pokretanjem invazije Ruske Federacije na Ukrajinu. Promatrajući statističke podatke sredine 2021. godine u Bosni i Hercegovini dolazi do rasta opće razine cijena. Da je to tako potvrđuju i mjesečne stope rasta inflacije zadnjih mjeseci 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine koje su iznosile: listopad 4,3%, studeni 5,5%, prosinac 6,4%”, pojašnjava se. U inicijativi se dodaje da su inflatorna kretanja u Bosni i Hercegovni izrazito ovisna o uvoznim cijenama hrane i naftnih derivata, a koje zadnjih nekoliko mjeseci vrtoglavo rastu. Opći porast cijena (inflacija) smanjuje realno raspoloživi dohodak i negativno utječe na životni standard stanovništva. “Uzimajući u obzir sve gore navedeno, ali i činjenicu da plaće državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH nisu povećavane zadnjih 13 godina, predloženim izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojima se određuju novi koeficijenti za pozicije stručni suradnik do stručni savjetnik za državne službenike, vojnik do brigadira za djelatne vojne osobe, policajac do viši inspektor za policijske službenike, te NSS do samostalni referent VŠS za zaposlenike u određenoj mjeri ublažile bi se negativne posljedice inflacije kada je u pitanju realno smanjenje dohotka, a i poboljšao bi se materijalni status zaposlenih u institucijama BiH”, stoji u obrazloženju. Za ove izmjene, odnosno povećanje plaća službenicima na državnoj razini potrebno je osigurati 30 milijuna maraka u proračunu.

(vecernji.ba)