Vježba OSBiH na lokaciji kasarne „Sinovi Posavine“ u Orašju

Vijesti

 

Na lokaciji kasarne „Sinovi Posavine“ u Orašju, pripadnici 3.pješadijskog bataljona/6.pješadijske brigade realizovali su situacijsko terensku vježbu pješadijskog voda sa ocjenjivanjem.

 

Cilj STX vježbe je da se izvrši procjena obučenosti i osposobljenosti jedinica u izvršavanju zadataka definisanih misijom jedinice. Tokom vježbe realizovane su tehnike i procedure u konvencionalnim operacijamna, taktičko kretanje, reakcija na date situacije u pokretu te zauzimanje i posjedanje određenoga objekta.