Uskoro bi mogla početi gradnja autoceste Tuzla – Brčko – Orašje

Posavina

Uskoro bi mogla početi gotovo deceniju iščekivana i najavljivana gradnja autoceste Tuzla – Brčko – Orašje. Potreba za gradnjom ove autoceste, koja bi sjeveroistočni dio države kvalitetno putno povezivala sa EU-om, ali i istočnom Evropom, spajanjem na planirani autoput Sarajevo – Beograd, neupitna je kako za privrednike tako i za predstavnike vlasti. Čeka se da Vlada FBiH donese odluku o načinu finansiranja i gradnje autoceste.

Put Tuzla – Orašje žila je kucavica privrede TK-a, najmnogoljudnijeg kantona, koji pokriva više od 23% ukupnog izvoza Federacije i po tome je vodeći.

“Gro našeg izvoza ide upravo tim putem u EU, sva naša metalna, tekstilna industrija, sve izvozno orijentisane firme. Otvaranje te autoceste, Tuzla – rijeka Sava, naš je izlazak autocestom na evropske puteve. I ovaj sada produžetak koji bi išao za Beograd, to je sigurno ono što privreda TK-a želi i već dugo očekuje”, kaže Nedret Kikanović, direktor Privredne komore TK-a.

U Autocestama FBiH u ovoj godini su planirali 2 miliona maraka za izradu i doradu idejnog i glavnog rješenja. Sljedeći korak bi trebala napraviti Vlade FBiH donošenjem odluke o načinu finansiranja i izgradnje.

“Ukoliko Vlada FBiH odluči da radi brzo ovu dionicu autoceste, nama je još zadatak da izvršimo prilagođavanje idejnog projekta žutom FIDIC-u. Kad to uradimo, onda idu procedure javnog oglašavanja za izbor izvođača koji će vršiti projektovanje i građenje”, objašnjava Ešef Džafić, izvrni direktor za projektovanje i građenje Autocesta FBiH.

Kantonalni ministar trgovine turizma i saobraćaja Hamza Bešić (SDP) ističe kako ta trasa već postoji u Prostornom planu, a ako bi sve išlo po planu, može se očekivati krajem naredne godine i početak izvođenja radova.

U međuvremenu su pripremne aktivnosti vezane za početak projektovanja, odnosno gradnje ceste na dionici od Tuzle do Brčkog, među kojima je i sastanak sa predstavnicima Vlade Brčko distrikta BiH naredne sedmice.

“Treba da usaglasimo spojnu tačku između TK-a na ulazu u Brčko, spojnu tačku između autoceste koja ide prema Brčkom iz Tuzle sa autocestom koja ide kroz RS preko Brškog prema Bijeljini i spojnu tačku koja ide na izlazu iz Brčkog prema Orašju”, precizira Džafić

Na osnovu usvojenog Idejnog projekta, autocesta Tuzla – Brčko – Orašje će biti duga 63,3 kilometra, od kojeg će dionica Tuzla – Brčko biti gotovo 45 kilometara.

federalna.ba