U Sarajevu redovna sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

Posavina

Općinski načelnik Stanko Vincetić sudjelovao je u radu sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, na kojoj, između ostalog, rezimiran rad u prethodnom periodu. Na sjednici u Sarajevu bilo je riječi o načinu

raspodjele transfera financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave iz Proračuna Federacije BiH za sanaciju posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19. Članovi Predsjedništva su informirani da je u toku izrada Analize utjecaja pandemije koronavirusa na socioekonomski i financijski položaj jedinica lokalne samouprave u Federaciji, pri čemu je naglašeno da je pandemija koronavirusa značajno pogodila lokalni nivo vlasti i dodatno oslabila financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave. Na kraju sjednice, uručene su zahvalnice članovima Predsjedništva Saveza, Nadzornog odbora i drugih organa Saveza općina i gradova FBiH za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti za period 2017.-2020. godina.

(orasje.ba)