U Orašju održana edukacija na temu „Nasilje u obitelji“

Posavina

U organizaciji Centra za socijalni rad Orašje, u Orašju je održana edukacija na temu „Nasilje u obitelji“, za profesionalce sa područja ŽP, koji se realizira kroz projekt „Jačanje rada županijskog koordinacijskog tijela, kroz izradu i implementaciju programa mjera na području ŽP“, na osnovu sporazuma Gender Centra Federacije BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz financijsku podršku USAID-a“., Projekt je usmjeren na promociju obveza županijskih organa u cilju preventivnog djelovanja, sprečavanja svih oblika nasilja u obitelji i zaštite žrtava nasilja na području ŽP.

Cilj edukacije profesionalaca s područja ŽP na temu: „Nasilja u obitelji“, bila je promocija Protokola o postupanju u slučaju  nasilja u obitelji za područje ŽP, gdje su profesionalci imali priliku da se pobliže upoznaju o multisektorskoj suradnji, načinu rada, obvezama i aktivnosti svih sektora, a posebno centara za socijalni rad, policije i zdravstvenih ustanova. Također, cilj edukacije je uspostavljanje dobre multisektorske suradnje u cilju sprječavanja svih oblika nasilja u obitelji i zaštite žrtve nasilja, kao i obvezu ozbiljnijem pristupu problematici nasilja u obitelji.

Polaznici edukacije su bili predstavnici iz Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP, Općine Domaljevac-Šamac, Centara za socijalni rad Orašje i Domaljevac, MUP-a ŽP, Policijskih uprava Orašje i Odžak i Policijske stanice Domaljevac, te Centra za mentalno zdravlje Odžak. Edukatori su bili profesionalci koji rade na predmetima nasilja u obitelji i ujedno su članovi Koordinacijskog tijela ŽP:           Anita Lemut,socijalna radnica u Centru za socijalni rad Orašje (Tema: „Uloga centra za socijalni rad u slučaju nasilja u obitelji“), Asmir Gibić, načelnik OKP u PU Odžak (Tema: „Uloga policije u slučaju nasilja u obitelji“), te Ivana Oršolić, dipl.Pedagoginja-psihologinja u Centru za socijalni rad Orašje (Radionica).

(radioorasje.com)