SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA

Odžak Posavina

Svjetski je dan zaštite okoliša, koji se svake godine obilježava u spomen na 5. lipnja 1972. kada je u Stockholmu održana konferencija Ujedinjenih naroda na kojoj je prihvaćen program zaštite okoliša UN-a. Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se u više od 140 zemalja svijeta radi poticanja građana na odgovorno ponašanje za očuvanje planeta kroz aktivnu ulogu u održivom i ravnomjernom razvoju.

-Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša JP Komunalac Odžak je u suradnji Županijskim ministarstvom prometa, veza i zaštite okoliša i Općinom Odžak postavilo na više lokacije posude za razdvojeno prikupljanje otpada. Ovim simboličnim činom započinjemo rad na cjelovitom i održivom upravljanju otpadom na našem području. Naime, općina Odžak već duži niz godina pokušava riješiti problem odlaganja otpada sa svog područja. Od ove godine otpad se odlaže na regionalnu deponiju zbog zatvaranja postojeće privremene općinske deponije, te se time značajno unapređuje ekološko stanje naše općine. Ubuduće planiramo, u suradnji sa svim nivoima vlasti, razvijati sustav upravljanja otpadom općine Odžak koji uključuje izgradnju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice za otpad, te jačanje infrastrukture za preuzimanje, obradu, razdvajanje i transport otpada kazao je direktor komunalnog poduzeća Odžak Ivan Šokčević. Pored komunalnog poduzeća u Odžaku egzistira tvrtka Zeleni planet koja se bavi prikupljanjem i recikliranjem otpada koja uspije na godišnjem nivou skupiti preko 400 tona raznog reciklažnog otpada.

Bivša deponija koja je zatvorena ove godine

Ministar prometa, veza i zaštite okoliša Posavskog kantona Anes Osmanović je podsjetio da je uprkos pandemiji protekla godina bila na ekološkoj skali urađenog jedna od najboljih godina za nas. “Općina Odžak je uz velike napore uspjela riješiti problem deponije u Odžaku. To je problem koji je prisutan više od 50 godina jer se poludivlja deponija nalazila na južnom rubu grada u neposrednoj blizini kuća i na šljunkovitom vodopropusnom tlu tik uz rijeku Bosnu te zvuči nestvarno da se sada komunalni otpad iz Odžaka vozi na regionalnu deponiju u Doboj gdje se odlaže primjenom svih propisanih standarda kod zbrinjavanja otpada. Posebno smo ponosni što smo uz pomoć prijatelja iz Regionalnog centra za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu izradili i kroz propisane procedure javne rasprave usvojili u Skupštini kantona. To je jedan strateški dokument na kojem smo radili dugo u uvjetima pandemije i online koordinacije sa svim mogućim subjektima vezanim za ovu problematiku u našoj sredini. To je dokument kojim smo detektirali sve probleme i predvidjeli mogućnosti tretiranja otpada na našem kantonu. Odžak je već uveliko poduzeo niz aktivnosti predviđene tim planom a nadam se da će vrlo brzo pronaći način da najveći dio otpada i recikliraju što je sigurno podloga za trajno riješenje problema komunalnog otpada. Uporedo moramo svakodnevno raditi na podizanju svijesti naših građana. Zato su važni ovi punktovi za prikupljanje otpada gdje građani direktno na najbolji način pomažu proces recikliranja i ujedno svojim primjerom potiču pojedince na promjenu ponašanja koja izravno utječu na očuvanje životne sredine, u konačnici, zdravlje ljudi. Ovom prilikom smo uradili i male brošure kao podsjetnike šta možemo svakodnevno uraditi kao pojedinci kako bi zaštitili okoliš i našu životnu sredinu jer mi rezervnu nemamo. Zaista nestvarno zvuči činjenica da je općina Odžak prostor na kojem više nema deponije, ostaje nam zadaća da saniramo divlje deponije i zajednički sa našim građanima spriječimo formiranje novih kako bi Odžak kao rijetko koji prostor u BiH imao realnu mogućnost da vrlo brzo postane ekofree zona bez deponija i njenih negativnih uticaja na životnu sredinu. Svim građanima BiH posebno onim koji poštuju i čuvaju okoliš želim sretan 05.juni Dan životne sredine kazao nam je Anes Osmanović ministar prometa, veza i zaštite okoliša Posavskog kantona.