Strategija razvoja Županije Posavske za razdoblje 2021.-2027. godine

Posavina

Proces izrade Strategije razvoja Županije Posavske za razdoblje 2021.-2027. godine pokrenut je Odlukom Vlade Županije Posavske 19.02.2020. godine, a nositelj procesa izrade Strategije je Ured za razvoj i europske integracije.

Strategija razvoja Županije Posavske za razdoblje 2021.-2027. je integrirani razvojni dokument kojim se kreira strateški okvir za razvojne aktivnosti i projekte u Županiji Posavskoj. Izrada integrirane županijske strategije razvoja nastavak je procesa upravljanja razvojem u Županiji Posavskoj.

Proces izrade Strategije razvoja odvijao se u nekoliko faza. U prvom koraku izrađeni su Socio-ekonomska analiza i Strateška platforma; u drugom koraku definiran je programski okvir – prioriteti, mjere i projekti.

Nacrt Strategije razvoja Županije Posavske za razdoblje 2021-2027, predviđen za konsultacije, dostupan je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe. Uzimajući u obzir da je radna verzija Strateške platforme već bila predmet javnih konsultacija u kolovozu 2020. godine, pažnju treba usmjeriti na programski okvir – prioritete, mjere i projekte. Kroz proces konzultacija planirano je da se Nacrt dokumenta korigira i dopuni informacijama, mjerama i projektima koji nedostaju, te da se razradi indikativni financijski okvir i očekivane vrijednosti pokazatelja, te da isti budu obuhvaćeni konačnom verzijom Strategije razvoja, izvijestili su iz Ureda za razvoj i europske integracije Županije Posavske.

Komentari, prijedlozi i sugestije na nacrt Strategije razvoja Županije Posavske za razdoblje 2021.-2027. se unose u obrazac koji je u prilogu i isti je potrebno dostaviti najkasnije do 13.12.2020. godine na e-mail adresu:. razvoj@zp.gov.ba