STAVLJANJE U FUNKCIJU NOVOG DIJELA GROBLJA U DOMALJEVCU

Domaljevac-Šamac Posavina

Danas, 13. travnja, u uredu općinskog načelnika Stjepana Piljića održan je radni sastanak na temu stavljanja u funkciju novog dijela Groblja svetog Ante u Domaljevcu. Uz općinskog načelnika sastanku su nazočili predsjednik općinskog vijeća Miroslav Piljić, župnik fra Anto Pušeljić i ravnatelj samostalne službe za komunalne djelatnosti Šimo Leovac.

Na sastanku je razgovarano  o rasporedu grobnih mjesta s obzirom na funkcionalnost i estetiku, uređenju i održavanju novog dijela groblja, važećim naknadama u skladu s odlukom općinskog vijeća te ostalim aspektima vezanim za početak korištenja ovog dijela groblja. Župnik fra Anto Pušeljić je istaknuo kako trenutna situacija nalaže da se novi dio groblja aktivira u što skorijem roku.

U skladu sa zaključcima današnjeg sastanka, nadležne općinske službe će dobiti zaduženje da započnu s aktivnostima kako bi novi dio groblja što prije bio stavljen u funkciju.