Sastanak o suradnji u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom

Vijesti

Općinska načelnica Nada Ćulap održala je danas radni sastanak na kojem su sudjelovali Anes Osmanović, ministar pometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske, Jasmin Osmanović, direktor Društva za postupanje s ambalažnim otpadom Eko život d. o. o. Tuzla, sa suradnicom Edisom Bajramović, Nada Bačić, v. d. ravnateljice Osnovne škole Vladimira Nazora, Dajana Brkić, v. d. ravnateljice Dječjeg vrtića Paole Cerueto i Mirza Muminović, U.O. “Zeleni Planet-Green Planet” Odžak.

Tema današnjeg sastanka bila je suradnja u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom. Razgovaralo se i  o organiziranju edukativnih satova za polaznike dječjeg vrtića i učenike nižih razreda osnovne škole, gdje bi najmlađi imali priliku da kroz edukativne i zanimljive radionice uče o ekologiji, važnosti očuvanja značajnih prirodnih resursa, te da razviju pozitivan stav i odnos prema otpadu kao vrijednom resursu.

Dogovarano je i instaliranje nekoliko zelenih otoka u gradu, kao i sudjelovanje Društva Eko život na obilježavanju Dana planeta Zemlje.