PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZGRADE OPĆINE

Domaljevac-Šamac Posavina

Započeli su radovi na realizaciji projekta prve faze energetske učinkovitosti zgrade općine. Ukupna vrijednost projekta je oko 80.000,00 KM a izvođač radova je poduzeće Vinković d.o.o. Oštra Luka.

 

Općina Domaljevac-Šamac je osigurala sredstva u vrijednosti od 50.000,00 KM putem Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja za odabir korisnika programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije ”. Preostali iznos sredstva koji je potreban za realizaciju projekta općina će izdvojiti iz vlastitog proračuna.

 

U ovoj fazi projekta predviđena je zamjena dotrajale vanjske stolarije odnosno drvenih prozora i vrata koji nisu zamijenjeni od osnutka općine. Kako bi se postigli što bolji rezultati štednje izvršit će se zamjena svih rasvjetnih tijela unutar zgrade koja su se pokazala kao veliki potrošač električne energije.

 

Također, nakon analize stručnjaka ustanovljeni su gubitci na kotlu za grijanje koji imaju veliki utjecaj na mjesečnu potrošnju. Predviđena je zamjena kotla i cjelokupnog pogona za grijanje te zamjena energenta (prelazak sa lož-ulja na pelet).