OV Orašje usvojilo Općinski Proračun za 2021.g. u iznosu 7.959.000 KM

Posavina

Općina Orašje dobila je Proračun za 2021.godinu, koji je nakon održane javne rasprave, predloženih amandmana i iscrpne rasprave na današnjoj 3. sjednici Općinskog vijeća Orašje usvojen u iznosu  7.959.000 KM. Prihodi i rashodi su u istom iznosu, a također je usvojena i Odluka o njegovu izvršavanju. Sjednica je započela dopunom dnevnog reda i Prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup poslovnog prostora RTV Herceg Bosna. Pravo korištenja prostora RTV Herceg Bosna, današnjom odlukom dobila je i Udruga građana Posavina Online, koja će raditi besplatne promocije Općine Orašje.

Dužu raspravu vijećnici su vodili oko Prijedloga Odluke o proglašenju Grada Orašje, a na koncu je usvojena Odluka kojom Općina postaje Grad, a Općinsko vijeće, Gradsko vijeće. Načelnik će ubuduće imati status Gradonačelnika, a do donošenja novog Statuta Grada, važit će Statut Općine Orašje. Nakon što su Vijećnici podržali i prateću Odluku o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o uspostavljanju Grada Orašje, ona će biti proslijeđena Vladi Federacije BiH, a zatim i u parlamentarnu proceduru, jer se Grad proglašava zakonom. Općina Orašje ispunjava zakonski uvjet da dobije status Grada, na temelju toga što je u Orašju sjedište Županije Posavske.

Usvajanjem dopuna Odluke o općinskim pristojbama u dijelu adresnog registra, Općina Orašje će početi vršiti naplatu podataka iz adresnog registra prilikom podnošenja zahtjeva. U Odluci o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika Općine Orašje dodan je rok za podnošenje obavijesti o tome želi li načelnik svoju funkciju obavljati volonterski, te mogućnost promjene načina obavljanja dužnosti tijekom mandata. Odlukom vijećnika promijenjen je također izgled ploča naziva ulica i kućnih brojeva.

Poslovni prostor “Nova trgovina” Orašje u X. ulici koji je dodijeljen na korištenje općinskim braniteljskim udrugama, HVIDR-i, Udruzi obitelji poginulih branitelja i Udruzi Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, a ne koristi se dugi niz godina, Odlukom je izuzet u korist Općine Orašje. Općinsko vijeće je ovlastilo općinskog načelnika da raspiše javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Novom naselju u površini od 65 m². Van snage stavljena je Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Luci Nedić, stavljena je van snage, jer je navedena osoba odustala od kupnje predmetnog zemljišta radi oblikovanja parcele.

Odlukom o reguliranju prometa na području grada Orašje, zabranjen je promet svim motornim vozilima u oba smjera u I. ulici, ali su utvrđeni izuzeci za određene vrste prijevoza i vozila. Dopunom te Odluke, Vijeće je izuzelo od zabrane promet vozila gostiju hotela koji se nalazi u I. ulici. Općinsko vijeće Orašje donijelo je i Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Dusinama radi uređenja građevnog zemljišta, kao i Rješenje o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na zemljištu državne svojine, kojim to pravo prestaje Samoupravnoj interesnoj zajednici  nad parcelom u Orašju.

Za predsjednicu Povjerenstva za određivanje naziva ulica i trgova na području općine Orašje imenovana je Manda Rezo, a članovi su Josip Pejić i Marinko Džoić. U Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana imenovani su Magdalena Brašnić za predsjednicu, te članovi Sadija Subašić, Josip Pejić, Anto Kobaš i Andrea Mišković. Zbog isteka mandata razriješen je dosadašnji sastav Drugostupanjske komisije u upravnom postupku, a novi članovi u sastavu su predsjednica Gabrijela Martinović i članovi Andrijana Dujmenović i Ruža Topić. U završnom dijelu sjednice usvojeno je izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju, te Izvješće o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2020. godinu. Vijećnici su na kraju primili k znanju Informaciju o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2020. godinu.

(radioorasje.com)