Orašje smanjilo nezaposlenost za 10,8 % u godinu dana,a plaće rastu

Domaljevac-Šamac Odžak Orašje Posavina

Posavska županija tijekom prošle godine bilježila je rast broja zaposlenih,veće porezne prihode te su isplaćene više plaće nego godinu ranije.

Najviši porezni prihodi ostvareni su u Orašju u iznosu od 2.6 milijuna KM,a najniži u Domaljevcu-Šamcu 269 tisuća konvertibilnih maraka.

Kada je riječ o broju zaposlenih,u ovoj županiji iznosi 6549,što je u odnosu na 2018.više za 52 osobe ili 0,8%.Povečanje broja zaposlenih zabilježeno je u gotovo svim općinama ove županije,najviše u općini Domaljevac-Šamac za 5,2%,dok je jedino smanjenje broja zaposlenih zabilježeno u općini Odžak za 0,5%.

Zanimljivo je spomenuti kako registrirana nezaposlenost u PŽ-u u 2019. godini iznosi 4093 što je za 10,4% manje u odnosu na prethodnu godinu.Smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u svim općinama ove Županije,najviše u općini Orašje za 10,8%,dok je najmanje zabilježeno u općini Domaljevac-Šamac za 8,5% u odnosu na prethodnu godinu.

U Županiji posavskoj je zabilježen je i rast plaća.Tako je prosječna neto plaća iznosila 808 KM,što je više za 4,5% u odnosu na 2018.godinu.Rast prosječne mjesečne plate zabilježen je u svim općinama,najviše u općini Domaljevac-Šamac za 6,3%,u Odžaku za 4,3% i Orašju za 3,5%