ORAŠJE I ODŽAK DIO PROJEKTA VRIJEDNOG 19.2 MILIONA KM

Posavina

Potpisani ugovori vrijedni više od 19,2 miliona KM

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas su potpisani ugovori za izvođenje građevinskih radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji stambenih objekata koji će biti izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa i Projekta CEB II “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja”.

Ugovore su potpisali federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković, te predstavnici devet firmi izvođača radova i nadzornog organa. Ramić je izrazio zadovoljstvo što su danas potpisani ugovori čija je vrijednost viša od 19 miliona i dvesto hiljada KM, a koji su dio Regionalnog stambenog programa i Projekta CEB II. – Regionalni stambeni program u BiH je zamišljen tako da se njime osigura izgradnja 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike.

Opis nije dostupan.

Dosad je završeno gotovo 1.800 stambenih jedinica, od kojih 1.260 individualnih stambenih objekata i 532 stambene jedinice u višestambenim objektima – naveo je Ramić nakon potpisivanja ugovora. CEB II Projektom, kako je dodao, osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe za zatvaranje 121 kolektivnog centra na području Bosne i Hercegovine, s tim da će nakon završetka projekta biti zatvoreni svi kolektivni centri u RS i oko 76 posto kolektivnih centara na području Federacije Bosne i Hercegovine..

U okviru realizacije Regionalnog stambenog programa, u toku je izgradnja stambenih objekata sa 144 stambene jedinice, a planirana je izgradnja preostalih 258 stambenih jedinica do kraja projekta, a to je decembar 2022. godine – dodao je Ramić. Kada je riječ o projektu CEB II, kako je naveo, u toku je izvođenje radova na izgradnji stambenih objekta za trinaest podprojekata sa ukupno 283 stambene jedinice, od čege su u završnoj fazi izgradnje 72 stambene jedinice za dva podprojekta. – Također, u toku je izvođenje radova na sanaciji 40 stambenih jedinica u okviru četiri podporojekta. Do kraja ove godine planirana je izgradnja novih i sanacija postojećih objekata za još trinaest podprojekata – naveo je Ramić.

Direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković je kazao da je danas u okviru Regionalnog stambenog programa i Projekta CEB II potpisano 18 ugovora. – Imajući u vidu dosadašnje iskustvo sa svim firmama koje su danas potpisale ugovore nadam se da ćemo sve realizovati u roku, što je potrebno zbog okončanja projekata, ali i korisnika koji čekaju useljenje u ove objekte – rekao je Ninković.