OPOMENE ZA POGREŠNO PARKIRANJE U ORAŠJU

Vijesti

Djelatnici Službe za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Općine Orašje ovih dana vrše opomene vozača koji vozila parkiraju na nedozvoljenim površinama u Orašju. U pismenim opomenama, koje se nalaze na takvim vozilima, navodi se kako je Odlukom o komunalnom redu Općine Orašje zabranjeno parkiranje vozila ili radnih strojeva na javnoj zelenoj, zemljanoj i drugim sličnim površinama koje nisu označene prometnim znakom za tu namjenu. Neposrednim opažanjem komunalnog redara utvrđeno je da se određena vozila parkiraju protivno odredbama Odluke o komunalnom redu, čime čine prekršaj kažnjiv novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 KM za građane, 500,00 do 5 000,00 KM za pravne osobe, 200,00 do 1000,00 KM za odgovornu osobu u pravnoj osobi, dok će se novčanom kaznom od 200,00 do 1 000,00 KM kazniti pojedinac koji obavlja registriranu samostalnu djelatnost. Ukoliko vozač nađe na vozilu opomenu za nedozvoljeno parkiranje i ponovi istu radnju, već idući puta očekuje ga prijava inspektoru koji će poduzeti daljnje mjere na sankcioniranju počinitelja. S ciljem izbjegavanja novčanih sankcija, iz Službe za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Općine Orašje pozvali su građane na poštivanje odredbi Odluke o komunalnom redu.