Općinsko vijeće Orašje usvojilo rebalans Proračuna Općine za 2020.g.

Posavina

Današnja 32. sjednica Općinskog vijeća Orašje započela je odlukom predlagača da zbog novonastale situacije, s dnevnog reda povuče tri točke koje se tiču odluka o dodjeli javnih priznanja općine Orašje za 2020.godinu. Nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa prethodne sjednice i vijećničkih pitanja i inicijativa, usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Orašje za prvih šest mjeseci ove godine. Ukupno ostvareni prihodi proračuna u prvom polugodištu 2020. godine iznose 3.410.109 KM, što je 45,58 % planiranog prema Proračunu Općine Orašje za ovu godinu. Rashodi iznose 2.945.776 KM i čine 39,38 % planiranog prema Proračunu za 2020. godinu.  Vijećnici su također podržali Prijedlog odluke o Izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Orašje za 2020.godinu, kojom je Proračun smanjen za 271.000 KM i sada iznosi 7.210.000 KM.

Općinsko vijeće Orašje dalo je tri suglasnosti za izmjenu cijena korištenja grobnih mjesta na groblju Karaula, Gradskom groblju Orašje i na groblju u MZ O. Luka, kojima upravlja Javno poduzeće “Komunalac”. Vijećnici su dali i suglasnost Općini Orašje za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva na 12 mjeseci u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH, koje će se koristiti kao sredstvo osiguranja plaćanja pripadajućeg dijela naknade za korištenje Carinskog terminala u 2021.godini. Jednoglasno je usvojena Odluka o adresnom sustavu i načinu označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada na području općine Orašje, po kojoj uz mjesne zajednice, prijedloge naziva mogu davati i Udruge građana koje djeluju na tom području.

Zaključcima su usvojena izvješća o radu za prošlu godinu Centra za poduzetništvo općine Orašje i Centra za kulturu, kao i zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za kulturu Orašje. Općinsko vijeće je dalo suglasnost na imenovanje Sanje Pejić iz Oštre Luke za ravnateljicu JU Centar za kulturu Orašje. Na koncu sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji Odluke o raspodjeli novčane pomoći za saniranje dijela štete nastalih tijekom elementarne nepogode „Olujno nevrijeme 7.7.2020. godine“. Ukupno procijenjena šteta procijenjena je na iznos nešto veći od 3 milijuna 275.000 KM, a sredstvima Vlada ŽP i FBiH, te općine Orašje, podijeljeno je nešto više od 133.000 KM.

(radioorasje.com=