ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

Posavina
Današnja 4. sjednica Općinskoga vijeća Orašje, čiji Dnevni red je proširen sa 19 na 22 točke, protekla u znaku usvajanja kompletnog Dnevnog reda i jednoglasno gotovo svih točaka. Vijećnici su na početku usvojili novu Odluku o javnim priznanjima Općine Orašje, kojom su definirane i nagrade uz povelje i plakete: za počasnog građanina veliki dukat, za Plaketu dva mala, a za Zahvalnicu jedan mali dukat. Izmjene su donesene, jer je prethodna odluka iz 2017.godine sadržavala dosta nedostataka.
U Odluci o komunalnom redu smanjena je novčana kazna za nepropisno parkiranje vozila na javnoj površni, sa dosadašnjih 40 na 30 KM. Za neplaćanje parking mjesta iznos je 15 maraka. Odlukom se želi uvesti više reda u parkiranje i ujedno smanjiti broj prisilne naplate parkinga putem Suda.
Nakon iscrpne rasprave, usvojena je Odluka o povećanju cijena prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Orašje za sve korisnike usluga. Tako će od svibnja, domaćinstva koja broje samo jednog člana, odvoz smeća Javnom poduzeću “Komunalac” plaćati 5,5 KM mjesečno, a s dva i više članova 10 KM u što je uključen i PDV. Pravne osobe plaćat će odvoz smeća po kantama, odnosno spremnicima. Prethodni cjenik je donesen prije točno 15 godina.
Vijećnici su odlukom podržali prijedlog mreže osnovnih škola na području općine Orašje, kojom su utvrđena sjedišta i nazivi osnovnih škola, statusna obilježja, mjesta u kojima se izvode programi osnovnog školovanja i upisna područja iz kojih su učenici dužni pohađati školu. Osnovnoj školi A.G. Matoša Vidovice, dana je suglasnost na uvjetni upis u Registar osnovnih škola, zbog toga što broj učenika, raspoređen u 7 odjela ne ispunjava Pedagoške standarde propisane od Vlade ŽP, ali po svim drugim osnovama ova škola ispunjava sve druge propisane uvjete.
Usvojena je i odluka o izmjenama odluke o davanju u zakup hladnjače, koja je u vlasništvu Općine Orašje, kojom su utvrđene određene izmjene u odnosu na dosadašnji prijedlog. Novom odlukom se uz gospodarski objekt ustupa i poljoprivredno zemljište i pristup objektu, te se briše ograničenje površina koje poljoprivrednik treba obrađivati da bi mogao koristiti hladnjaču. U završnom dijelu sjednice vijećnici su podržali Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašja i J.U. Centar za socijalni rad Orašje za 2020.godinu.